We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Opinie: ‘Mens en natuur hebben stilte en duisternis nodig’

4 24 40
24.01.2021

De lockdown biedt een unieke inkijk in hoe de mens zijn leefomgeving beïnvloedt. We weten dat in 2020 de uitstoot van verschillende vervuilingsbronnen substantieel is afgenomen, zowel lokaal als globaal, met direct meetbare gevolgen voor mens en natuur en met name in relatie tot de zintuiglijke omgeving.

Zo rapporteerden seismische stations in maart en april wereldwijd een halvering van bodemtrillingen. Dat geeft aan dat de mens alleen al op geologische processen meer invloed heeft dan alle vulkanische activiteit en schuivende aardplaten bij elkaar!

In San Francisco berekende men dat de verkeersdrukte over de Golden Gate Bridge was afgenomen tot het niveau van de jaren vijftig. In dezelfde studie stelden onderzoekers ook vast dat bepaalde vogels hun zang direct aanpasten. Amerikaanse witkruingorzen zongen sneller en stijlvoller in de herwonnen stilte. En in eigen land besloot menig bedrijf de kantoorverlichting wat vaker te doven, wat hopelijk de insectenbiodiversiteit ten goede is gekomen.

De zintuiglijke wereld van mens en dier staat al langer onder druk. Door de toegenomen welvaart zijn wij onszelf en onze spullen meer gaan verplaatsen in tijd en ruimte, met een toename in geluidshinder en nachtelijke verlichting tot direct gevolg. Dit bijeffect van onze welvaart komt met een prijs en niet alleen voor de natuur. Slapeloosheid, chronische stress, slechtere schoolprestaties en vergroot risico op hartfalen worden al langer gekoppeld aan beide vormen van vervuiling.

Als mensen al sterk worden beïnvloed, is het niet zo gek dat de natuur ook negatieve gevolgen ondervindt. Veel diersoorten, zoals sommige........

© Parool


Get it on Google Play