We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

‘Gooi die poort van het Maagdenhuis open!’

2 0 0
19.05.2019

Het is deze week vijftig jaar na de Maagdenhuisbezetting van 1969. Met de elf bezettingen die volgden, is het Maagdenhuis niet alleen een nationaal symbool geworden voor de strijd voor diversiteit, decentrale democratie, bestuurlijke medezeggenschap van docenten en studenten en academische vrijheid in het hoger onderwijs, maar ook voor het voort­leven van het rebelse, vastberaden geloof in de kracht van de verbeelding die toen ontwaakte.

De eerste Maagdenhuisbezetting had tot ­opzienbarend resultaat dat er een nieuwe ­onderwijswet werd ingevoerd. In 1970 werd met de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) een anti-autoritair radenstelsel ingevoerd, waarin docenten, studenten en staf gelijke zeggenschap ­hadden.

In 1997 werd de WUB afgeschaft en werd de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) ingevoerd. Deze legde het bestuur van de universiteit in zijn geheel neer bij het college van bestuur, waarmee er een einde kwam aan het ­medebestuur: er kwam medezeggenschap. De MUB leidde niet tot de verwachte efficiëntie, maar juist vak tot crisismanagement en noodmaatregelen.

Het evidente falen van dit ondemocratische en hiërarchische bestuursmodel schreeuwde om ingrijpen. Het was opnieuw de kracht van de verbeelding en het lef van een nieuw ontwaakte generatie studenten........

© Parool