We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

‘Dissidenten moeten ruimte voor afwijkende mening vooraf bedingen’

4 2 0
04.06.2019

In de kwestie-Özdil gaat de algemene sympathie uit naar het ‘slachtoffer’, terwijl de hypocriete verklaringen van de ‘dader’, GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, terecht worden gehekeld. Maar daaraan wordt doorgaans een verlangen gekoppeld naar meer onafhankelijke Kamerleden met ‘een eigen geluid’.

Er moet, valt alom te lezen, in ons parlement weer ruimte zijn voor vrijdenkers en vrijbuiters, volksvertegenwoordigers die frank en vrij zeggen wat ze op hun lever hebben, zonder over hun schouder hoeven te kijken naar wat hun fractievoorzitter daarvan vindt. Maar hoezo: weer? Wanneer was dat dan zo?

Ja, vroeger, lang geleden had je in de PvdA-fractie enkele ‘atoompacifisten’ zoals Fedde Schurer die inzake atoombewapening (maar dan ook uitdrukkelijk op dat punt) de afwijkende stem van hun geweten mochten volgen. En je had een eigenzinnige sociaaldemocraat als Johan Scheps die in zijn eentje mocht blijven vechten voor eigen onafhankelijke staten voor de Molukkers........

© Parool