We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kako čitati akronime

5 1 0
20.08.2019

U prevođenju sa engleskog jezika, skraćenica USA će po pravilu postati SAD, jer se “United States of America” kod nas kaže “Sjedinjene Američke Države”. Ovakva navada postoji već decenijama. Kad je, međutim, riječ o akronimima koji su u naše živote ušli posljednjih godina, tu ne dolazi do analogne situacije. PIC je skraćenica za “Peace Implementation Council”, odnosno za Vijeće ili Savjet za implementaciju mira, pa ipak nikad u ovdašnjim novinama nećete naići na skraćenicu VIM (ili SIM). Je li to posljedica lijenosti ili posvemašnje anglicizacije javne sfere i nije toliko bitno kad je rezultat isti: našim medijskim diskursom haraju skraćenice o čijem smislu niko i ne razmišlja i koje funkcionišu više kao mantre nego kao označitelji pojmova sa bilo kakvim sadržajem. I to se savršeno vidi u cijeloj frtutmi koja je nastala oko ANP-a.

Petog decembra prošle godine ministri vanjskih poslova zemalja-članica NATO saveza donijeli su odluku da se Bosni i Hercegovini odobri da podnese prvi ANP u sklopu MAP-a. Ovaj ANP je ustvari “Annual National Programme”, dok je MAP - “Membership Action Plan”. U kontekstu zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini, trebali bismo zapravo govoriti o Godišnjem nacionalnom programu u sklopu Akcionog plana za članstvo, da baš ne kažem o GNP-u u sklopu........

© Oslobođenje