We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

INSÄNDARE: V: Viktiga beslut i regionen tas utan insyn

1 0 0
14.06.2019

Viktiga beslut av ekonomisk, strukturell och principiell betydelse når inte regionfullmäktige utan stannar som delegationsbeslut hos regiondirektören eller tas i styrelse eller nämnder.

Vänsterpartiet yrkade avslag på ärendet och reserverade sig emot den makt som gavs direktören i den delegationsordning som togs i början på 2018. Inget annat parti opponerade sig mot beslutet. I dag ser vi........

© öp