Önceki yazımızda, II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya’da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından kurulan Yücel Teşkilatı Mensuplarının hukuksuz bir şekilde yargılandıkları düzmece mahkemelerde ağır cezalara çarptırılıp idam edildiklerini anlatmıştık.

550-600 yıllık Osmanlı hakimiyeti sürecinde herkesin inanç ve ibadetini serbestçe yapabildği, hatta Padişah fermanıyla güvence altına alındığı günlerden sonra, yeni kurulan Balkan Devletlerinde yönetimler çok acımasızdı..

Masum ve mazlum Balkan Türkleri, Türk olmanın suç olarak kabul edildiği bir düzende çok acı çektiler... 18.nci ve 19.uncu yüzyıllarda çok kan dökülmüş, hatta Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslümanlara, SOYKIRIM yapılmıştı.

Yugoslavya Türk toplumunun “yücelmesi” için canlarını ortaya koyan Yücel Mensupları, Türk okulları için çalışır, Türk öğretmenler yetiştirip Türkçe ders kitapları hazırlarlar. Öğrencilerinin yanı sıra okuma yazma oranının çok düşük olduğu Türk toplumu için de okuma-yazma seferberlikleri düzenlerler, Türk Spor kulüplerinde faaliyet gösterirler. Diğer yandan bazı Yücel Teşkilatı üyeleri yeniden kurulan Makedonya İslam Dini Birliği’nde yer alıp, dönemin yönetiminin dini baskılarına karşı dururken diğer yandan da Yugoslavyalı Türk kadınlarının medeni haklara ulaşmasına destek olur hatta kadınlar için meslek ve okuma kursları düzenlerler.[1]

Yugoslavya’nın dağıldığı ve bugünkü adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin kurulduğu 1991 senesinden itibaren ise; Yücelcilere iade-i itibar konusu zaman zaman gündeme gelmiştir.

Avrupa Birliği adayı olan K.Makedonya’nın ,nsan haklarına, hukuka, demokrasiye ters olan basit bir konuda bu kadar antidemokratik olması anlaşılamamaktadır.

Kendilerini “Yücelci Torunları” olarak adlandıran bir grup gönüllü genç, yaptıkları açıklamada “Şehadetlerinin 75. senesi olan 2023 Şubat’ına kadar Yücel şehitlerinin kabirlerinin bulunmasını istediklerini” beyan ettiler...

Biz de bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin tez zamanda çözüme kavuşturulmasını, YÜCELCİLERİN KABİRLERİNİN BULUNMASINI ve İADE-İ İTİBARLARININ YAPILMASINI ilgili ve yetkilierden bekliyoruz...

QOSHE - YÜCEL  ŞEHİTLERİ   İADE-İ  İTİBAR  BEKLİYOR-2 - Süheyl Çobanoğlu
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

YÜCEL  ŞEHİTLERİ   İADE-İ  İTİBAR  BEKLİYOR-2

4 1 1
14.10.2022

Önceki yazımızda, II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya’da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından kurulan Yücel Teşkilatı Mensuplarının hukuksuz bir şekilde yargılandıkları düzmece mahkemelerde ağır cezalara çarptırılıp idam edildiklerini anlatmıştık.

550-600 yıllık Osmanlı hakimiyeti sürecinde herkesin inanç ve ibadetini serbestçe yapabildği, hatta Padişah fermanıyla güvence altına alındığı günlerden sonra, yeni kurulan Balkan Devletlerinde yönetimler çok acımasızdı..

Masum ve mazlum Balkan Türkleri, Türk olmanın suç olarak kabul edildiği bir düzende çok acı çektiler... 18.nci ve 19.uncu yüzyıllarda çok kan dökülmüş, hatta Balkanlarda........

© Önce Vatan


Get it on Google Play