We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

EŞEĞE SEMER VURMAK!..

5 1 1
25.01.2019

Teşbihte hata olmaz derler. Bu ülkenin insanlarına öyle bir semer vurulmuştur ki; yüzyıllardır çok ağır yükleri taşımak zorunda kalmıştır. Halende bu durum acımasızca sürmektedir.

Ben sadece 1945 yılından yani İkinci Dünya Savaşı'nın hitamından bu yana çektiğimiz yükleri hatırlatıp bunlardan nasıl kurtuluruz diye bir kaç şey söylemek istiyorum.

Bugün artık çok açık bir şekilde bellidir ki; savaşın sonunda galip devletlerin arasında yapılan bölüşme neticesinde biz Batı'nın daha doğrusu ABD'nin kucağına bırakılmışız...

ABD istihbarat ve eğitim sistemimiz dahil her şeyimize gelip el koymuş! Yetmemiş ne amaçla olduğu halen belirsiz bir şekilde askerimiz Kore'ye gönderilmiş ve binlerle ifade edilen vatan evladı gurbet ellerde yitip gitmiştir.

İktidarlar süratle Atatürk Devrimlerinden uzaklaşan icraatlara başlayarak Türkiye'yi yeniden göbeklerinden İngiltere, İsrail, Almanya ve Rusya'ya bağlı olan tarikat ve cemaatlerin eline bırakmıştır.

Tarım ve hayvancılık 1945'ten başlayıp günümüze kadar süren politikalarla bitirilmiş ve maden sahaları yabancılara peşkeş çekilmiştir.

Türkiye, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve nihayetinde 15 Temmuz darbe veya darbe girişimlerini........

© Önce Vatan