We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MUHARREM ORUCU KAÇ GÜNDÜR VE AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYININ KAÇIDIR?

4 1 0
08.08.2022

Muharrem orucu ve aşure günü, Türklerde ve Araplarda, iki ayrı şekilde uygulanır.

-Araplardaki uygulama : Tevabin ( tövbe edenler) geleneğinin devamı olup, 10 gündür. Kısaca, Küfe halkının, Hazreti Hüseyin’e ihanetlerinden duydukları pişmanlık ve bu yaptıklarından dolayı tövbe etmelerinden kaynaklıdır. Bu sebeple 10 gündür ve Hazreti Hüseyin in şehit edildiği 10. Gün sona erer. Duyulan pişmanlık ve tövbeden dolayı, kendilerine acı verirler.

-Türklerdeki uygulama: Herhangi bir ihanet veya tövbeye dayalı olmadığı için, pişmanlık kaynaklı değildir. Bir matem orucudur. Bir yandan Hazreti Hüseyin’in yası tutulurken, bir yandan da tüm 12 imamlar anılır. Bu sebeple de 12 gün oruç tutulur ve aşure de 12. gün kaynatılır.

Av.Arslan Temel

Din Bilimci Dr. Hıdır Temel’in konuya ilişkin makalesi ektedir.
.../...

KERBELÂ OLAYI VE ŞİİLİĞİN BAŞLANGICI!

Bilindiği gibi, Kerbelâ Olayı ve dolayısıyla İmam Hüseyin, gerek Anadolu Aleviliğinin, gerekse şii inançlı tüm akımların en önemli unsurlarıdır. Bunun dışında Kerbelâ, her ne kadar söylenmek istenmesede, İslam tarihinin en önemli olayıdır; çünkü bu olay, İslamın kaderini değiştirmiştir. Yaygın olan görüş İslamın ayrılışını Hz. Ali’nin halife olamayışına bağlarsa da, İslam`da ayrılık, yani Şiiliğin doğuşu Kerbelâ ile başlamıştır. Şiat ül - Alaviyya, Ali’ yi tutanların partisi ya da Alevi, Ali`yi sevenler adı, bu yanılgıyı pekiştirmektedir. Oysa, o zaman ele geçirilen kaynaklar incelendiğinde görülecektirki, Şiat ül- Alaviyya, yani Hz. Ali’yi tutanların inançsal olarak diğer müslümanlardan pek bir farkları yoktur; birlikte camiye giderler, birlikte oruçlarını tutarlar, her türlü kuralları aynıdır.

Halife Muaviye 680 yılının baharında Şam’da ölmeden önce, yerine oğlu Yezid`i Halife olarak ilan eder. Yezid’le birlikte ilk kez, Muhammed’in yaşamını görmeyen halifeler dönemi ve Emevi İmparatorluğu başlar; bu imparatorluk 750 yılında Abbasiler (Ebu Müslüm) tarafından yıkılıncaya kadar devam edecektir.

Şam’da iktidarın değişmesi, Irak’lı Hz.Ali yanlıları için birkez daha yönetimi ele geçirme denemesi için fırsat yaratır. Medine’de yaşayan 54 yaşındaki, Hz. Ali’nin Fatima’dan olma oğlu İmam Hüseyin’in Küfe’ye gelmesi ve Şiilerin başına geçerek Yezit iktidarını yıkması için ikna etmeye çalışırlar; elçiler göndererek onu Küfe’ye davet ederler. Bu baskılar üzerine Hz Hüseyin yeğeni Müslim’i durumu kontrol etmek için Küfe’ye gönderir. Müslim’den gelen mektuba göre durum çok uygundur. 680 yılının Eylül ayında Hz Hüseyin akrabaları ve yakın yandaşlarıyla birlikte, Hac’a gidermiş gibi, Medine`den ayrılır. Daha sonra Irak yönüne rota değiştirirler. 2 Ekim 680, yani 2 Muharremde, Kerbelâ’da Küfe’ye 70 km uzaklıkta konaklarlar. Şam durumdan çoktan haberdar olmuş, Küfe’deki Müslim öldürülmüş, İmam Hüseyin’in önüne de ordu gönderilmiştir. Biat tekliflerini reddeden İmam Hüseyin, 10 Ekim 680, yani 10 Muharremde kadınların dışında tüm yandaşlarıyla birlikte katledilir. Şehitler oldukları yerde gömülür. Bu gün aynı yerde şehitlerin türbesi bulunmaktadır.

İmam Hüseyin’in başının kesilerek Şam’a götürüldüğü söylenir. Ancak bu konuda kesin bir kanıt yoktur. Bugün Şam’da Emevi Camisi’nin avlusunda kesik başın gömülü olduğu rivayet olunan bir ziyaret yeri vardır. Başka bir rivayete göre de kesik baş önce Askalon’a (Filistin’e), daha sonra oradan da Haçlılar tarafından Kahire’ye kaçırılmıştır. Bugün Kahire’de El-Ezher Camisi’nin yanında "Maschad al-Hüseyni’’ adıyla anılmaktadır.

Kerbelâ üzerine en eski bilgileri 774 yılında ölen Küfe’li Ebu Mikhnaf’a borçluyuz. Ağızdan ağıza dolaşan haberler onun tarafından derlenmiştir.........

© Önce Vatan


Get it on Google Play