We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Önce Vatan (5) Millet ne demektir?

2 0 0
12.06.2021

“Millet, aynı yurtta yaşayan, aynı dili konuşan, ortak bir geçmişi olan ve geleceğe birlikte yürüme kararlılığında olan insan topluluğudur.’’ (Bk. Kaynakça-9)

Ya da başka bir tanımlamayla:

‘’Millet, tarihi ve kültürel bağlarla geçmişten günümüze uzanan ve birlikte geleceğe yürüme azmi olan insan topluluğudur.’’ (Bk. Kaynakça-10)

Türk Milletinin oluşumunda etkili olduğu görülen doğal ve tarihi olgular şunlardır:

• Dil birliği

• Yurt birliği

• Ülkü birliği

• Irk ve köken birliği

• Din birliği

• Tarihi yakınlık

• Ahlaki yakınlık

• Siyasi varlıkta birlik.

Üç kıt’a da at oynatmış, kılıç sallamış, beylikler, hanlıklar, devletler, imparatorluklar kurmuş ecdadımızın geçmişine baktığımızda; yaşanmış her türlü tarihsel sıkıntılara rağmen, Müslüman Türk Milleti, milletler camiasında daima saygın bir yere sahip olmuştur.

Bunun en önemli nedeni; milletimizin üstün meziyetleri ile yukarıda sıralamış olduğum birlikteliklerimizdir.

Günümüzde milletçe yaşadığımız türlü olumsuzluklara rağmen; Türk Milleti asli cevherini korumaktadır.

Pekiyi Cevher-i Asli Ne demektir:

‘’Cevher-i Aslî, bir toplumu millet yapan ortak değerler manzumesidir. Bir toplumu millet yapan ve ayakta tutan değerler bütünüdür. Aynı olaylar karşında gülen, aynı olaylar karşısında ağlayan, aynı değerler için şehit olmayı, can vermeyi bilen toplumlar;“Cevher-i Aslî”si olan toplumlardır.

Kendi tarihine, kültürüne, maneviyatına sahip çıkan, bunu Milli Eğitim programlarında çocuklarına aşılayan, mensubiyet duyduğu milletin ve insanlık âleminin her bir ferdini yaşatarak yüceltilmesini isteyen toplumlar, kısaca insanlığa medeniyet sunma amacını güden insanlar aslî unsurları ile bir millet olurlar.

Bunu sağlamanın en kestirme ve kesin yöntemi de yukarıda naklettiğimiz gibi, “gelecek nesillerine esas olarak Milletine, Türkiye Devleti'ne, TBMM'ne düşman olanlarla mücadele ve bu mücadelenin sebep ve vasıtalarını” öğretmektir. Bu bilinç ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur. Türk’ü tanıyan, dost ve düşman, bu cevherin ne anlama geldiğini de çok iyi bilir… (Prof. Dr. Naci Özkuyumcu)

Büyük Önderimiz Atatürk’ün bu konuyla ilgili söylemlerine baktığımızda; şu önemli tespitlerini görürüz:

“Türk Vatanı’nı ele geçirmek fikrini, Türk'ü esir etmek hayalini genel, büyük bir ideal haline getirmeye çalışanların layık oldukları kötü sondan kurtulamadıklarını gözlerimizle gördük.

Kendilerine bir milletin geleceği emanet........

© Önce Vatan


Get it on Google Play