We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Önce Vatan (18)

1 0 0
24.06.2021

Bu bölümde ise; böylesine güçlü duygularla vatanına sevdalı, bu sevdasını tarih sayfalarına canıyla, kanıyla kazıyan Büyük Türk Milleti için devlet kavramın ne anlama geldiğine bakalım.

DEVLET NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu, Devlet’in tanımını şöyle yapmıştır:

‘’Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş; millet ya da milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık ve bu varlığın yönetim organlarıdır.’’

Toplum bilimi terimi olarak ise devlet; toplumun siyasal örgütlenişi ve örgütlerinin tümüdür.

Ünlü Filozofların Devlet Kavramıyla İlgili Görüşlerini de Şöyle Özetleyebiliriz:

Platon’un Devlet Anlayışı:

‘’Platon;

Hak ve hukuk ilkelerine uygun ideal bir devlet yaratmak emelindeydi. Bu, öyle bir devlet olacaktı ki, ünlü filozof Sokrates gibileri, öldürmek şöyle dursun, baş tacı edip kral mevkiine oturtulacaktı.

Yeni yetişecek nesillerin üstünlüğünü sağlayabilmek için en iyi erkeklerle en meziyetli kadınlar birleştirilecekti.

Çocukların bakımı ile eğitimiyle doğrudan doğruya devlet ilgilenecekti. Çocukların eğitiminde jimnastikle müzik en önemli rolü oynayacaktı. Jimnastik, vücudun ahengini sağlamak bakımından önemliydi; müzik ise çocukta ruhun gelişmesini sağlayacaktı.

Okullarda erkeklerle kızlar karışık okuyacaktı. Çocuklara çalışmanın, bilgi edinmenin bir işkence değil, zevk olduğu aşılanacaktı. Çocukların 20 yaşına kadar öğrenimleri bundan ibaretti.

Ondan sonra 10 yıl aritmetik, geometri, astronomi çalışmaları sürecekti. Bu devrenin sonunda yüksek öğrenim imtihanını kazanamayanlar asker olacaklardı. Kazananlar ise felsefe konusunda çalışmalara başlayabileceklerdi.

Platon’un cumhuriyetinde kadınlarla erkeklere eşit haklar tanınacaktı. Devleti, filozofların idare etmesi şarttı.

Yalnız, idarecilerin de malı-mülkü olmayacak, her şeyi paylaşacaklar, eşit şartlar içinde yaşayacaklardı.

Bu insanlar, yalnız yurttaşları arasında adalet yaratmak için çalışacaklardı.

Platon’un ideal devletinde suçlu zavallı, acınacak insandı, ona ceza verilecek yerde, aksayan taraflarının düzeltilmesi yoluna gidilecekti, çünkü ahlâki hastalıklar da fizikî hastalıkların çoğu gibi cehaletin eseriydi. Bilgi, çoğunlukla, hastalıkları ortadan kaldırabilirdi.

Platon’un ideal cumhuriyetini tam olarak tatbik etmek imkânsızdı; yalnız çeşitli devirlerde bu cumhuriyet fikrinden ilham alınarak yeni doktrinler ortaya atılmıştır…’’

Aristoteles'in Devlet Anlayışı:

‘’Platon gibi Aristoteles de;

İnsanı toplumsal bir varlık olarak görmüş, onu daima içinde yaşadığı toplumla birlikte düşünmüştür. Ona göre toplum içinde yaşama kabiliyetine sahip olmayan ya da kendine yeterli olduğu için buna ihtiyaç duymayan biri ya hayvandır ya da Tanrı…

İnsan bireylerinin toplumdan bağımsız biçimde yaşamalarına imkân yoktur. Bunun sebebi, insanın yaşamsal ihtiyaçları bakımından bile başkalarına özlü biçimde gereksiniyor olmasıdır.........

© Önce Vatan


Get it on Google Play