We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şevvâl

8 1 1
04.05.2022

Şevval sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki ‘şevl’ kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Şevval adı Arab-ı müsta‘ribe (Araplar’ın iki ana kolundan birini teşkil eden ve Hz. İsmâil’in soyundan gelen Adnânîler’e sonradan Araplaştıkları düşüncesiyle verilen isim) devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet’ten sonra da kullanımı devam etmiştir.

Şevvâl kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir.

Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırmalarından dolayı bu şekilde isimlendirildiği ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar da mevcuttur.

Araplar Şevval........

© Ocak Medya


Get it on Google Play