We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Selam!

7 1 1
24.09.2021

Tanım

Selam, sözlükte “kusursuz olmak, kurtulmak, rahatlamak, güvende, selamette olmak” anlamına gelir. Selam ve İslam kelimeleri aynı kökten türemiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde “esenlik, kurtuluş, emn’ü eman, emniyet, güven, dua, selamlama, selamlaşma, “barış” manalarında geçer.

Selam’ın Tarihçesi

Selamın tarihçesi Hz Adem yaratılışı ile başladığı, Allah Rasulü’nün şu hadis-i şerifinden anlaşılmaktadır; Allah Teala Adem’i yaratınca ona: Git şu oturmakta olan meleklere selam ver. Senin selamına karşılık söyleyeceklerini güzelce dinle. Çünkü senin ve neslinin selamı o olacaktır, buyurdu.

Adem (a.s) meleklere:

“ es-Selamü aleyküm” diye selam verdi. Melekler onun selamına:

“ es-Selamü aleyküm ve rahmetullah”, diye karşılık verdiler. (Buhârî, Enbiya, 1)

Bundan başka, Kur’an da Allahü Teala’nın (c.c) peygamberlerini selamladığını görüyoruz.

“Bütün âlemlerde Nuh’a selâm olsun!” (Saffât, 37/79)

“İbrahim’e selâm! Dedik” (Saffât, 37/109)

“Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun’a selâm olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık.” (Saffât, ;)37/119-120

“Sonra gelenler içinde, kendisine bir ün bıraktık. “İlyas’a selâm!” dedik.” (Saffât,129,130)

Nihayet peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v)’e; “Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: “Selam olsun size!” (Nisa,86) Ayeti Kerimeleri ile selamın daha önceki ümmetlere öğretildiği........

© Ocak Medya


Get it on Google Play