We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ramazan Ayının Son On Günü!

9 1 1
23.04.2022

Mübarek üç ayların sonuncusu olan ve başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat olan Ramazan ayının son 10 gününe girmiş bulunmaktayız.

Ramazan ayı nefsin terbiye edilmesinin yanında günahların bağışlandığı, sofraların paylaşıldığı, insanın insanı anladığı, dilin değil gönlün konuştuğu, Kadir Gecesi gibi önemli bir geceyi içinde barındıran müslümanlar için kıymetli bir aydır.

Hz. Muhammed (s.a.v) af ve mağfiret ayı olan Ramazan için şöyle buyurmuştur: “Ramazan; evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma ayıdır.”

(İbn-i Huzeyme, Sahih; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 5/223; es-Saati, el-Fethu’r-Rabbânî, 9/233; el-Hindi, Kenzu’l-Ummal, 8/477)

Ramazan ayının son on günü cehennem azabından kurtuluş olarak nitelendirilir. Peygamber efendimiz (s.a.v) Ramazan ayının son on gününü, “Mümin kulların, Ramazan’a hürmet eden, Ramazan’da gayret eden kulların cehennemden azad olma zamanı.” şeklinde tarif etmiştir.

Tutulan oruçlarla birlikte yalnızca bedenin değil nefsin de aynı şekilde temizlendiği, oruç ile birlikte insanın kendisini de tuttuğu bir hakikattir.

Dili, nefsi, gözü terbiye etmek bu ayın en önemli özelliğidir. Fecr Sûresi’nin ikinci ayetinde “Ve on........

© Ocak Medya


Get it on Google Play