We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kurban-1

16 1 5
03.07.2022

Tanım

Sözlükte, yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban; dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için, ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, VI, 312). Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Tarihçe

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

İlk Kurban İbadetini ilk yerine getirenler, Hz Adem’in çocuklarıdır. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27).

Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i kurban etmek istemiş, ancak Kur’an’da İsmail’in yerine bir kurbanın (Koç’un), Allah tarafından kendilerine fidye (bedel kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir. (Saffat, 37/107) Kur’an-ı Kerim’de ilâhî dinlerin hepsinde kurban İbadeti hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34).

Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’da kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır.

Yahudilikte “günah keçisi” deyimi kurban ibadeti ile ilgili bir tabirdir. Museviler, günahlarından arınmak için kurbanlık iki keçiden birini keserler kendileri yerler, diğerini de çöle bırakırlar kurt kuş vahşi hayvanlar yerdi. İşte günah keçisi deyimi bu keçilerden çöle bırakılanıdır.

Süleyman Mabedinin yıkılmasından sonra Musevilerde Kurban ibadeti askıya alınmıştır. Günümüzde Musevileri, günahlardan arınmak için horoz veya tavuk kurban ederler, etlerini fakirlere dağıtırlar.

Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. İsâ tüm hrıstiyanlar adına kurban olmuştur. Ayrıca kurbana gerek yoktur anlayışı vardır.

Kur’anda Kurban

Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de birçok deliller mevcuttur.

Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hacc, 22/28)

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar........

© Ocak Medya


Get it on Google Play