We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kerbela Faciası (1)

10 1 4
04.08.2022

8 Ağustos 2022 Pazartesi, Hicri takvime göre, 10 Muharrem Aşure günü vesilesiyle, “Kerbela Faciası”nı iki bölümde ele aldık.

İlk bölümde, bu konu ile ilgili terimlerin tanımlarını ve Kerbela´ya giden tarihi süreci anlattık. İkinci bölümde, Kerbela’da gerçekte neler olduğunun kısa bir özetini yaptık.

Genelde Ümmet´i Muhammed´e, özelde Ehl´i Beyt´i Rasulullah´a (s.a.v) ithaf olunur.

Buyurun ilk bölümünü okuyalım.

A-Tanımlar

Hz. Hüseyin; Hz Ali (r.a) ile Hz Peygamberin kızı Fatıma´nın ikinci oğulları, Hz Muhammed (s.a.v)´in torunudur. Haşimi´lerin son temsilcilerindendir. Soyu, büyük dedesi Abdülmuttalip ve onun babası Haşim ile Abdi Menaf´a ulaşır.

Hz. Hüseyin ehlibeytin en gözdelerinden, Peygamber Efendimiz´in dünyadaki reyhanlarımdan, çiçeklerimden dediği, cennet gençlerinin seyyidi-beyefendisi diye niteleyip müjdelediği mümtaz bir şahsiyettir.

Muaviye, Ümeyye Oğullarından Ebu Süfyan´nın oğludur. Soyu Haşim´in kardeşi Abdi Şems ile Abdi Menaf´a ulaşır.

Yezid, Emevilerin kurucusu olan Muaviyenin oğludur.

Hilafet, İslamda siyasi ve hukuki yönetim makamına ve yönetime/iktidara verilen isimdir.

Halife, Hilafet makamına seçilen kişiye denir

Biat; Ulü’l-Emre bağlılık sözü vermedir. Bir kimsenin yönetimini, egemenliğini tanımayı ifade eder.

Kerbelâ, Kerb-ü Bela, tasa üzüntü yeri manasına gelir. Küfe yakınlarında, bugün ‘Taff’ denilen bölgede bulunan Hz. Hüseyin´in ve yakınlarının şehit edildiği yerdir.

Kerbela, Abdi Menafın çocukları Haşimi´ler (Abdulmuttalip oğulları) ile Abdi Şems´lerin (Emeviler)öteden beri süre gelen iktitar mücadelelerinin, son perdesidir.

Kerbela, zalim muktedirlerin manevi değerleri olmadığının ispatıdır.

Kerbela: Zalimin zulmüne isyanın, başkaldırının;

Haksızlığın karşısında, hakkın yanında durmanın;

Ne zaman ve nerede olursa olsun, zalime karşı mazlumun yanında olmanın, destanıdır.

B-Tarihi Sürecin başlangıcı

1-Hz.Ali’nin Şehadeti ve Hz. Hasan(r.a)’ın Hilafetten feragat etmesi

Hulefâ-i Raşidin’in (ilk dört Halife) sonuncusu olan Hz Ali devlet yönetim merkezini Medine’den Kûfe’ ye taşımıştı. Hz. Ali hicri 40 yılının Ramazan ayında (Miladi.661 Ocak ayı) Kûfe’de maruz kaldığı bir saldırı neticesinde şehit oldu.

Kûfeliler, Hz. Hasan´a biat etmek istediklerini kendisine söylediklerinde o, yönetimin babadan oğula geçişi demek olan hanedan usulüne sıcak bakmadı. Bu münasebetle bu konuda onları serbest bıraktı, Kûfeliler kendi hür iradeleriyle Hz. Hasan´a biat verdiler.

Hz. Hasan, yönetimi devralmakla birlikte kendi döneminde Muaviye´nin idari ve siyasi denetimi altında bulunan Şam tarafıyla, olması muhtemel bir savaşta pek çok masum Müslüman kanının döküleceğini gördü.

Çünkü Şamlılar kılıç zoruyla da olsa iktidarı (hilafeti) devralmak için böyle bir hazırlığın içindeydiler. Buna karşılık Kûfe bölgesinde Hz. Hasan´ın çevresindeki askerî birliklerin dağınıklığı ve aykırı tutumları ise dikkatlerden kaçmıyordu.

Bu münasebetle yönetimin en üst mevkiinde yer almak bir dünyalıksa, bir rütbeyse, hâsılı her ne ise Hz. Hasan bunların hepsinden vazgeçti. Yönetimden Muaviye lehine feragat etti.

Bu bağlamda feragat, halifeliğinin meşruiyeti konusunda bir problem olmasa da bir maslahata mebni hakkını bir başkasına devretmek demekti.

Hz. Hüseyin´in bu birleşmeye ve kan dökülmesinin önlenmesine bir itirazı olmadı.

Ama ağabeyinin, yönetim hakkını, zorla da olsa kendisinden alma peşine düşen siyasi ihtiras sahibi birileri (Muaviye) lehine feragat etme yöntem olarak uygun bulmadı.

Fakat kararına saygı gösterdi. Sonraki zaman diliminde de siyasi iktidarla ters düşecek, yanlış anlaşılacak, dengeleri bozacak söz ve davranışlardan sakındı.

2-Muaviye´nin, oğlu Yezid´i veliaht ilan etmesi

Hz. Hüseyin´in Emevilerin siyasi icraatına ilk karşı çıkışı, Hz. Hasan´ın 49 (669) yılında vefatını müteakip 50-56 (670-675) yılları arasında Muaviye´nin, iktidarı kendi soyu ile devam ettirmek hevesine kapılması ve oğlu Yezid´i veliaht ilan ederek halkı zorla da olsa biate sevk etmesidir.

Bu yeni durum, yönetimin babadan oğula aktarılması yöntemi olup........

© Ocak Medya


Get it on Google Play