We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İYİ’lik  ve  İYİ’ler

1 1 2
18.07.2022

İyi’lik, Allah’ın rızasını kazanmaya sebep olacak yaptığı her güzel iş, hayır; kişinin kendi benciliğinden kurtularak başka insanların dünyasına karşılıksız olarak gönül kapılarını sonuna dek açması, İnsanın özüne, kendine dönüşür.

İyi’ler de , iyilik yapan ve başkalarının iyiliğini isteyen kişilerdir.

Müslüman, eli, dili ve malı ile yapabileceği kadar iyilikte bulunmalıdır. Bu, onun görevidir. Allah, mutlaka yaptığımız iyilikleri bilir ve karşılığını verir. Kötülük (şer) ile Müslümanlık hiçbir şekilde bağdaşmaz.

Müslüman sadece iyi olan değil, aynı zamanda başkalarının iyiliğini de isteyen, onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyilik için yol gösteren insandır. Hatta kötülükten korumak ve sakındırmak da sonuç itibariyle iyiliktir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Âl-i İmrân, 3/ 104). “Siz insanlık için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz; iyiliği emreder, fenalıktan alıkorsunuz ve Allah’a imanınızda devam edersiniz” (Âl-i İmrân, 3/110).

“İyiliği emretmek ve fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah islemek ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın azabı çok şiddetlidir” (el-Mâide, 5/2).

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirinin yardımcılarıdır. İyiliği emreder, Fenalıktan alıkorlar, namazı gereği üzere kılarlar, zekâtı verirler. Allah ve Resulune itaat ederler” (et-Tevbe, 9/71).

“Bir kimse iyi bir iş işlerse faydası kendisinedir” (el-Câsiye, 45/15).

Ebû Musa (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz:

“Her müslümana sadaka vermek vâciptir, ” buyurdu. Oradakiler: Yâ Resulullah! Eğer sadaka olarak verecek bir şey bulamazsa ne yapar, söyler misiniz? dediler. “Çalışır, elinin emeği ile kazandığını hem kendisi harcar hem de sadaka olarak verir, ” buyurdu. Çalışmaya gücü yetmezse ne yapar, ne dersiniz, denildi. “Sıkıntıya düşmüş bir muhtaca yardım eder, ” buyurdu. Böyle bir yardıma da gücü yetmezse, denildi. “İyilik ile, yahut hayır ile emreder” buyurdu. Bunu yapmaya........

© Ocak Medya


Get it on Google Play