We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İslamda Zorluk ve Aşırılık Yoktur

10 1 11
29.05.2022

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ”Allah dinde sizin için hiçbir zorluk kılmamıştır.’‘ (Hac,22/ 78.) Peygamberimizin ifadesiyle din kolaydır, onda zorluk ve zorlanmak yoktur. Çünkü Allah Teâlâ; ”Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez.”(Bakara, 2/286.) buyurmuş, insanı, yapamayacağı, gücünün yetmeyeceği bir şeyle yükümlü tutmadığını bildirmiştir.

Evet dinde, dinî hükümlerin yerine getirilmesinde zorluk yoktur. Oruç tutamayacak kadar hasta olan, daha sonra güne gün tutarak veya güçü yetmeyenin fidye vererek orucunu telafi eder.

Namazda ayakta durmak (kıyam) farzdır, gereklidir. Ancak ayakta duramayacak olan kimse oturarak namazını kılar. Ayakta duracağım diye kendisini zorlamasına gerek yoktur. Oturarak namaz kılamayacak olan kimse yatarak, başı ile rükû ve secdeleri yaparak kılar. Rahatsız olduğunu ve namazı nasıl kılacağını soran kimseye, Peygamberimiz:

“Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak kıl, ona da gücün yetmezse yan yatarak kıl.” (Buhârî, Taksir-i Sâlat, 19) buyurmuştur.

Ebu Hureyre (r:a.) anlatıyor: Peygamberimiz (Hac’da), iki oğlunun arasında onlara dayanarak zorlukla yürüyen bir yaşlıya rastlayarak sordu:

-Buna ne oldu? oğulları:

– Ey Allah’ın Resûlü, yaya Kabe’ye gitmeyi adamıştı diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz:

– Bin ey ihtiyar. Zira Allah bu şekilde kendine eziyet ederek yapacağın ibadetten müstağnidir.” buyurdu. (Buhârî, Muhsar, 27; Müslim, Nüzür, 4.)

Dinimizde zorluk olmadığı gibi aşırılık da yoktur. Aşırılığı koyu dindarlık sananlar yanılmışladır. Peygamberimiz:

Din işlerinde aşırı gidenler yok olmuştur.“( Müslim, İlm, 4.) buyurmuş ve bu sözü üç defa tekrarlamıştır. Bir başka hadis-i şerif de: “Dinde aşırı gitmekten sakının, sizden öncekiler dindeki aşırılıkları yüzünden helak olmuşlardır.“( Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/125.) buyurulmuştur.

Peygamberimiz, ashabında gördüğü hiçbir aşırılığı onaylamamış ve daima uyarmıştır: Bununla ilgili olarak Enes İbn Malik (r.a.) şöyle anlatıyor: Bir defa Ashab’tan üç kişi (Ali b. Ebî Talip,........

© Ocak Medya


Get it on Google Play