We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

 Mü’minin de Miracı Namazdır

8 1 4
17.04.2022

Herkesin miracı vardır. Ancak manevi makamına ve ubudiyetine göre farklı derecelerdede tecelli eder, gerçekleşir.

Peygamberlerin miracı farklı, Allah’ın Salih kullarının miracı farklı, mü’minlerin miracı farklıdır.

Burada Miraç’tan kastımız yüce yaratıcımız Allahü Teâla ile iletişimi ve bu iletişimin yakîn

(buluşma, vuslat) derecesini kastediyoruz.

Zira Namazın Arapça’daki adı “Salat” kelimesi (fiilleri farklı olmakla beraber) “sıla-i rahim” dediğimiz ifadedeki “sıla” ile aynı kök harflerinde oluşmaktadır. Namaz/Salat aynı zamanda “iletişimi, buluşmayı, kavuşmayı” ifade eden bir manası vardır.

Bu ise namazın, aciz bir kul olan insanı, her şeye gücü yeten, Yüce Yaratıcı’ya kavuşturan kutsal bir vesile olduğunu, hatta bizzat bir vuslat olduğunu göstermektedir.

Onun için Peygamber efendimiz: “Namaz mü’minin miracıdır.” buyurmuşlardır. ( el-Munavî, Feyzu’l-Kadir, 1/497; el-Kari, Şerhu’l-Mişkat, 2/523; el-Alusi, 6/361; Razi, 1/226; Şerhu süneni İbn Mace, Keratişi, ts, 1/313)

Dolayısıyla, “Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz”........

© Ocak Medya


Get it on Google Play