We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Metafizik saçmalıkların erişilmez gizi

8 1 1
25.09.2021

Hiçbir dava yoktur ki metafizik saçmalıkların erişilmez gizinden yararlanmamış olsun.

Buna milliyetçi doktrin, din, komünizm ve hatta demokrasi kuramı bile dahildir.

Birinden başlayalım:

Örneğin milliyetçilik egemenlerin devlet şahsında tutundukları bir doktrindir. Amacı vatan sevgisi üzerinden bireyin devlete itaatini sağlamaktır.

Bilirsiniz, birey bir tek vatan, millet denildiğinde heyecanlanmakta, verilen görevleri sorgulamadan bir emir olarak mütalaa edebilir duruma gelmektedir.

Devlet, bu bireyi istediğinde hem emperyalist güçlere karşı kullanabiliyor hem de emperyalist emeller için.

Bu yönüyle milliyetçi doktrin esas itibariyle akla hitap eder, ama kendisini elinden geldiğince metafizik söylemlerde ikame etmekten de geri durmaz, çünkü geriye metafiziğin o erişilmez gizinden de biraz almadı mı yol gitmesi kolay olmayabilir.

Oysa milliyetçi doktrin faydacı bir kuramdır, merkezinde devlettin faydası vardır ve söylemleriyle her ne kadar insanların ruhuna hitap etse de o birilerin akıl ürünüdür.

Yani milliyetçi doktrin ruhi güçlerden her ne kadar destek almaya çalışsa da bu onu fayda esaslı bir doktrin olmaktan çıkarmamaktadır ve metafiziğin o erişilmez gizlerinden güç aldığı sürece de bundan vaz geçmesi beklenemez.

Eğer milliyetçi doktrin yalnızca akla hitap etseydi muhtemelen tutunmaz, oda diğer pek çok doktrin gibi insan bilincinin keskin sorgusu karşısında ezilir ve dağılırdı.

Bu nedenle milliyetçi doktrin insan aklına hitap ettiği için bir ideal olmakla birlikte o bir amel mefkûresidir.

Örneğin insanların çoğu komünizmin başarısını materyalist kuramın yalın gerçeklerine borçlu olduğunu düşünür.

Bu doğru değildir, kaldı ki; “herkese emeğine göre, herkese ihtiyacına göre” sözü zaten metafizik bir söylemdir, merkezinde materyalist bir rasyonelcilik değil, metafizik bir inanç vardır ve komünist kuramın geçmiş başarısı da aslında o inançtan gelmiştir.

Sonuçta komünizmde diğer din ve kuramlar gibi insanlara gelecek umudu üzerinden bir amaç vermeye çalışmaktan başka bir şey yapmıyor, temelinden rasyonel kuramların olması bir farktır, ama zaten ona reel bir görünüm veren şeyde........

© Ocak Medya


Get it on Google Play