We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AK Parti’nin övünebileceği önemli bir yasa, yine AK Parti eliyle bozuluyor

60 1 0
19.06.2022

Ne zaman fırsat düşse, Türkiye’de halen yürürlükte olan ‘basın yasası’nın gerçekten özgürlükçü bir anlayışı yansıttığını ve bunun şerefinin de AK Parti’ye ait olduğunu çekinmeden söylerim.

Geçenlerde de böyle bir fırsat düştü ve görüşümü bir TV programında yine tekrarladım.

Ancak galiba bundan sonra istesem de tekrarlayamayacağım.

Meclis’in adalet komisyonu ‘basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun’ teklifini görüştü ve kabul etti. Teklif Meclis genel kuruluna gelince muhtemelen iktidar cephesinin oylarıyla yasalaşacak ve böylece AK Parti iktidara geldikten kısa süre sonra kapsamlı bir çalışmayla hazırlayıp geçmesini sağladığı ‘basın yasası’nı özgürlükçü olmaktan yine kendisi uzaklaştıracak.

Uluslararası kuruluşlar Türkiye’yi özgürlükçü bir yasaya sahip olmasına rağmen basın özgürlüğü konusunda yetersiz buluyordu; ileri sürdükleri gerekçelere pek yakında yasanın yeni maddeleri de eklenecek.

Yeni yasa ile özellikle sosyal medya üzerinden görüş açıklamanın kısıtlanması amaçlanıyor.

Örnek olması için ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ başlığı altındaki 29. maddeyi aktarayım:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Maddeyi nereye çekersen çek: Korku ve panik yaratmak… Ülkenin iç ve dış güvenliği… Kamu düzeni… Genel sağlık… Gerçeğe aykırı bilgi… Kamu barışını bozmak… Elverişli şekil…

Bunların hepsi sübjektif ve istenildiği gibi kullanılabilecek ifadeler…

Özgürlükçü bir yasadan bile gözaltılar, tutuklamalar ve mahkumiyetler çıkabilirken, bu madde ve benzerlerinin içinde yer aldığı metin yasalaştığı takdirde olabilecekleri düşünmek bile istemiyorum.

Yasa teklifi gündeme geldiği ilk günden başlayarak eleştirilere muhatap. Yasayı Meclis içinde ve dışında savunanlar benzeri hükümleri içeren türden değişikliklerin başka ‘demokratik’ ülkelerde de söz konusu edildiğini ileri sürüyorlar.

En bilinen gerekçe “Başka ülkelerde de kısıtlamalara gidiliyor”........

© Ocak Medya


Get it on Google Play