I artikkelen «Anti-Oedipus – Thirty Years On», skriver Eric Alliez at Deleuze mener det finnes «a becoming revolutionary which is not the same thing as the future of the revolution, and which does not necessarily need to go through militants». Og vi minnes Foucaults bemerkning i forordet til Anti-Ødipus: «Hva skal man gjøre for ikke å bli fascist, selv om man (og særlig om man) tror seg å være en militant revolusjonær?» Motstand hos Deleuze er av en annen kategori (enn den vi finner hos den militante Alain Badiou). Men det er ikke dermed sagt at Deleuzes insistering på det skapende i motstanden forringer forpliktelsen som motstanden ledsages av.

Peter Hallward analyserer på sin side en rekke av Deleuzes verk i lys av blant annet nyplatonisme, Johannes Scotus Eriugena, Meister Eckhart og Jacob Böhme. Studien er grundig, og kritisk: Deleuze er en mystiker som fører oss ut av denne verden, bort fra det aktuelle. Hans filosofi gir oss ifølge Hallward ingen motstandskraft, ingen verktøy til konkret handling i verden. Hallward stiller spørsmålet om Deleuzes filosofi om væren som forskjell (différence) er praktisk anvendbar, om det er en filosofi som kan belyse de bakenforliggende kreftene, makten, omstendighetene og beslutningene som styrer relasjonene mellom subjekter, prioriteringer, perspektiver, og . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

The post Kritikerne appeared first on NY TID.

QOSHE - Kritikerne - Knut Stene Johansen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kritikerne

27 0
31.03.2024

I artikkelen «Anti-Oedipus – Thirty Years On», skriver Eric Alliez at Deleuze mener det finnes «a becoming revolutionary which is not the same thing as the future of the revolution, and which does not necessarily need to go through militants». Og vi minnes Foucaults bemerkning i forordet til Anti-Ødipus: «Hva skal man gjøre for ikke å bli fascist, selv om man (og særlig om man) tror seg å være en........

© NY TID


Get it on Google Play