Den unge amerikanske filosofen Grafton Tanner har allerede rukket å skrive tre bøker om nostalgi, koblet til forbrukerkultur, digitaliserte medier og ikke minst vår tids reaksjonære politiske strømninger. I hans forrige bok, The Hours Have Lost their Clock (2021), modnet Tanners nostalgiteori til en full affektteoretisk eller psykopolitisk undersøkelse av nostalgien, som han uten omsvøp kaller «vår tids dominerende følelse». Det psykopolitiske ligger i utnyttingen og formingen av følelsene våre, hvordan disse undertrykkes og oppmuntres, kanaliseres og intensiveres. Nettopp fordi nostalgien er så diffus, hevder Tanner, er den også lett å manipulere og ta i bruk politisk, ideologisk og ikke minst kommersielt.

Premisset for denne lille populærfilosofiske boken er at nostalgi, som opprinnelig betegnet hjemlengsel, har utviklet seg til et uavklaret og allestedsnærværende følelseskompleks med en vesentlig kulturell sprengkraft. Denne boken kan til dels leses som en kortversjon av Tanners tidligere tekster, men som tittelen Foreverism antyder, er det også noe nytt her
– en vektlegging av eviggjørelsen som et mottiltak mot nostalgiens lengsel, savn og følelse av tap.

Nostalgiske produkter utnytter savnet og gjør det sukkersøtt og salgbart – og gjør noe med selve tidsopplevelsen vår, viser Tanner i en lang rekke populærkulturelle eksempler.

En eviggrønn mote

Nostalgien, påpeker Tanner, var i utgangspunktet en betegnelse på ekstrem, kanskje også patologisk, hjemlengsel – særlig blant soldater ved fronten, fjerne utposter og langvarige felttog. Begrepet var en neologisme som ble innført på 1600-tallet av legen Johannes Hofer, som Tanner har fortalt . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

The post Gammelt nytt i ny innpakning appeared first on NY TID.

QOSHE - Gammelt nytt i ny innpakning - Anders Dunker
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gammelt nytt i ny innpakning

26 0
31.03.2024

Den unge amerikanske filosofen Grafton Tanner har allerede rukket å skrive tre bøker om nostalgi, koblet til forbrukerkultur, digitaliserte medier og ikke minst vår tids reaksjonære politiske strømninger. I hans forrige bok, The Hours Have Lost their Clock (2021), modnet Tanners nostalgiteori til en full affektteoretisk eller psykopolitisk undersøkelse av nostalgien, som han uten omsvøp kaller «vår tids dominerende følelse». Det psykopolitiske ligger i utnyttingen og formingen av følelsene våre, hvordan disse........

© NY TID


Get it on Google Play