We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ahiret Kardeşliği

4 0 0
14.11.2018

Nurdanhaber – Yüksel UCA

Dostluk, insanların birbirini hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeden yalnız Allah için sevmektir.

Dostluk, varlıkta, darlıkta, mutlu anlarda ve kederli zamanlarda birlikte olmaktır.

Dost, en mahrem sırlarını dahi paylaşacağın bir sırdaştır.

Dost; halinle hemhal olan, derdinle dertlenen, sevincini paylaşan, çıkmaza düştüğünde, darda kaldığında seni kör kuyulardan çıkarandır.
Allah için ve vefa üzerine kurulan dostluklar asla bozulmaz ve ebediyen devam eder. Habib-i Edip Efendimiz (sav.) “Birbirini Allah için sevenlerin arşın gölgesinde oturacaklarını” ifade buyurmuştur.

Dostlukta ve kardeşlikte esas olan ahiret kardeşliğidir. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav.) şöyle buyurur: “İnsanlardan bir dost edinecek olsaydım, Ebû Bekir’i kendime dost edinirdim. Fakat İslâm kardeşliği daha üstündür.” (Buhârî, Salât, 80)

(Ahiret) kardeşlerinizi çoğaltın; çünkü kıyamet günü her müminin bir şefaat hakkı vardır (sen de ona dâhil olabilirsin).” (İbn Neccar, Tarih; Kenzu’l-Ummal, 9/4, h. no: 24642; Feyzu’l-Kadir, 1/500)

Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle buyurur: “Bizim dost ve kardeşlerimiz, bize aile efradımızdan daha sevimlidir. Zira aile efradımız, bizi dünyada anar. Fakat dostlarımız bizi, mahşer yerinde ararlar.” (İhya, c. II, sf. 437)

Habib-i Edip Efendimiz (sav.) Medine’ye hicret ettikleri zaman, muhacirlerle Ensar’ı birbirleriyle kardeş ettiler. Bunun üzerine “Müminler ancak kardeştirler” ayeti nazil oldu. Buna göre, Hz. Âdem’den (a.s) kıyamete kadar gelecek bütün müminler birbirlerinin kardeşidirler.

Resul-i Kibriya Efendimiz (sav.): “Kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. Onları ne kadar da özledim!” buyurdu.

Ashab-ı kiram: “Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resûlallâh?” dediler.

Resulullah Efendimiz (sav.): “Sizler benim ashabımsınız, kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır” buyurdular. (Müslim, Tahâret, 39, Fedâil, 26)

Hz. Ömer Efendimiz (r.a.) “Kişinin dostu; aklının kılavuzudur” buyurur. Sadece kendi nefsini düşünen, iyiliği istismar eden, vefası olmayan kimselerden uzak durmak gerekir. İsmet Özel’in dediği gibi; “Karlı bir gece vakti uyandıracağın” dostlar bul kendine.

Gerçek dost; zor günlerde, fırtınalı ve boranlı........

© Nurdan Haber