We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çürümüş kemikleri kim diriltecek?

3 2 2
11.02.2019

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu

“Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” sorusu ve cevabı Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresinde geçmektedir.

İnsan der: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” Sen, de: “Kim, onları başlangıçta inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek.” Yasin Suresi (36:78-79) Yani kemikler kendi kendilerine dirilmeyecekler.

Yuhyi ve Yümit olan yani hayat veren ve öldüren Allah diriltecek.

Bu ayetin tefsirine baktığımızda daha geniş manalar anlaşılabilir:

İsyan eden insan, “Çürümüş kemikleri kim diriltecek” diye meydan okur gibi inkârına karşı Kur’an der: “Kim başlangıçta yaratmış ise, o diriltecek. Yasin Suresi (36:78-79)

O yaratan Zat ise, her bir şeyi her bir özellikte bilir.

Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir Zat, çürümüş kemiğe hayat verebilir.” Yasin Suresi (36:80)

İşte şu kelâm, diriltmek davasına çeşitli yönlerle bakar, ispat eder.

İlk olarak, insana karşı ettiği iyilikler zincirini şu ifade ile başlar, harekete geçirir, hatıra getirir.

Başka ayetlerde ayrıntılı olarak açıkladığı için kısa........

© Nurdan Haber