We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Her işin başı da temizliktir sonu da

5 1 1
23.10.2018

Nurdanhaber – Mehmet BİLEN

Temizlik; her türlü kirden uzak, pak ve saf olmak anlamına gelir. Temizlik Allah’ın bir sıfatı hem de yarattığı tüm varlıklarda açıkça gösterdiği bir fiilidir. Evet, Esmaü’l Hüsna’dan olan “Kuddüs” ismi her türlü eksiklik ve olumsuz sayılabilecek şeylerden Allah’ın uzak olduğunu ifade eder. İşte Allah, bu ismi gereği, yarattığı varlıkların da temiz olmalarını istemiş böylece onları çeşitli şekillerde temizlemiştir. Mesela havayı zehirli gazlardan ağaçların fotosentez yapmaları ile temizlemiş sonra o aynı havaya rüzgâr özelliği vererek yeryüzünü süpürüp temizletmiş ve insanlar nefes olarak içlerine çektiklerinde de yine o havaya kanı temizleme özelliği vermiştir. Hem göz kapakları ile gözlerimizi silip temizlediği gibi yağmur yüklü bulutlar ile de bir sünger gibi yeryüzünü silip temizlemiş ve görevleri bitince de gökyüzünü kirletmemeleri için o bulutları da toplayıp göğün yüzünü pırıl pırıl göstermiştir. Hayvanları da bu önemli işte vazifesiz bırakmamış; sineğe kendi kanatlarını temizlettiği gibi akbabaya ve karıncalara da yeryüzünü temizletmiş ve birçok balık çeşidini de denizlerin temizliğinde görevlendirmiştir.

Allah’ın yeryüzünde ve gökyüzünde canlı cansız, bitki ve hayvanlara bizzat yaptırdığı bu önemli işi insandan da istemesinden daha doğal bir şey yoktur. Akılsız veya cansız oldukları halde diğer varlıkların tertemiz olup insanın kirli kalması, pis olması insana yakışmayacağından Allah insana da her türlü maddi ve manevi kirlerinden arınmasını emretmiş, onun bu konuda diğer varlıklardan aşağı düşmesini istememiştir.

İslam’da temizliğe verilen önemi Allah, bizzat Kur’an’da belirtmiş peygamberimiz de önemle üzerinde durmuştur. Mesela bir ayette; “Orada temizlenmeyi seven insanlar vardır, Allah da çok temizlenenleri sever.” (Tevbe, 9/108.) buyurmakta başka bir ayette de; “İbrahim ve İsmail’e: ‘Tavaf........

© Nurdan Haber