Det virker nesten som om den politiske fremtiden til hele Norges helseminister er avhengig av en konklusjon fra en klagenemnd ved Nord Universitet.

Det er de som skal avgjøre om «tekstlikhetene» i Kjerkols masteroppgave er slurv eller forskningsjuks. Småfeil eller akademisk tyveri.

Situasjonen er smått absurd, akkurat som i alle de andre skandaleavgangene som forfølger denne regjeringen. Personlige feil som får store, flombelyste konsekvenser.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kommentert».

Det begynte før helgen. Kunnskapsdepartementet har anket en omstridt plagiat-sak til Høyesterett. En student finner omfattende bruk av andres arbeid i Sandra Borchs egen masteroppgave. Hun er minister for høyere utdanning.

Les også Sandra Borch går av som statsråd: – Feilen, den er min

Statsråden som vil skjerpe regelverket for studenter som viser til eget arbeid, kan altså tas for selv å ha stjålet fra andre. Det går fort fra E24s redaksjon forelegger sine funn for kunnskapsdepartementet til statsråden selv trekker den eneste riktige konklusjon og bruker mindre enn tre minutt på å fortelle at hun har bedt statsministeren om å få fratre.

Borch kunne ikke fortsette i denne stillingen, med disse enkeltsakene, med dette jukset i bagasjen. Det viser seg senere at omfanget av plagiatet er betydelig. Det kan virke som om Borch selv ikke har hatt, eller rukket å få, full oversikt over skandalen selv, før hun gjorde kort prosess. Det var nok lurt.

Les også Nord Universitet om Kjerkol: Saksbehandlingen blir unntatt offentlighet

Regjeringen fortjener skryt for å heise forskningsetikken. Det er fortjenstfullt å ville forskningsjuks til livs.

At «klipp og lim» har forekommet til alle tider, skal nok ikke utelukkes. Det er utvilsomt enklere i vår digitale tidsalder. Både å gjennomføre, men også å oppdage. Med kunstig intelligens vil det potensielt kunne øke i omfang.

Derfor er det viktig at regjeringen vil avklare regelverket og rette søkelyset på hvordan regler og rutiner er og etterleves på de ulike lærestedene. Også Riksrevisjonen har påpekt at dette ikke er godt nok. Om det er for firkantet, for uklart eller bare praktiserer ulikt, er det uansett viktig å få ryddet opp i.

Forskning og sannhet er under press. Det har aldri vært viktigere å hegne om kvaliteten på forskning enn det er nå. Tilliten til forskningsresultater er avgjørende for samfunnsdebatten og beslutningstakere. Å ta høyere utdanning er en innføring i nettopp dette. Uansett om man skal produsere eller forbruke forskning videre i livet, er det vesentlig å forstå forskningsetikk og metode. Selv om man ser for seg helt andre karrierer. Som Borch og Kjerkol allerede var i gang med da de studerte.

Derfor er arbeidet med fuske-regler som regjeringen er i gang med viktig. Og nettopp derfor er det knapt til å tro at selve kjernen i problemet rammer regjeringen selv.

Eksperter er delt i synet på alvorlighetsgraden i Kjerkols sak. Både hva som er kopiert og hvor mye som er kopiert kan skille vurderingen av alvoret fra Borchs tilfelle. Det fremstår likevel veldig spesielt at Kjerkol på Dagsrevyen lørdag sier at hun og hennes medstudent ikke har kopiert. For det virker hevet over tvil at faktisk er tilfelle.

Søndag innrømmer hun da også overfor VG at det er snakk om flere tilfeller enn bare metodedelen som hun var mest opptatt av å omtale lørdag.

Mandag melder DN at det er ytterligere tekstlikhet.

Så synes det å være vanskelig å bedømme om manglende kreditering, referanser og kildehenvisning er så alvorlig at oppgaven må annulleres.

Kjerkols sak er alvorlig og feilene er kritikkverdige. Spørsmålet er hvor mye formildende omstendigheter det er og om kopieringen av tekst er gjort uaktsomt eller med forsett. Dersom Nord Universitet kommer til at feilene er så grove at Kjerkol sanksjoneres i form av en straff, vil det være krevende for henne å fortsette som statsråd.

Dersom Nord Universitet mener at det ikke bør ilegges en reaksjon etter akademiske regler, er det sannsynlig at den politiske tilliten hos statsministeren vil være intakt. Kjerkol selv virker å ville kjempe for sin posisjon, i den forstand at hun selv mener det ikke er grunn til å trekke seg.

Les også Helseminister Kjerkol: – Vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode

At Nord Universitet både får sine penger fra regjeringen og selv kan ha gjort feil i første omgang i saken er også en dimensjon ved saken. Universitetet kommer til å bruke lang tid på saksbehandlingen, kanskje flere måneder. Det kan være krevende for Støre og Kjerkol som på grunn av mediepresset er avhengig av et raskt svar.

Det ser det ikke ut til at de får.

For Støre er det betydelig vanskeligere å finne en ny helseminister enn en ny høyere utdanningsminister. Kjerkol leder Trøndelag Arbeiderparti og har jobbet med helsefeltet også som stortingspolitiker. Hun er dypt inne i tunge prosesser i regjeringens arbeid med det viktige helsefeltet. Å bytte henne ut nå er nok noe statsministeren i det lengste vil unngå.

Dermed blir det to store spørsmål:

Senterpartiet må uansett finne et nytt regjeringsmedlem etter å ha mistet en av sine beste. Sandra Borch var mer urokråke og provokatør som Senterungdomsleder, men har blitt en solid politisk håndverker, særlig som landbruksminister. Både utad og internt i regjeringen har hun gjort en god profil. Selv med denne saken, kanskje nettopp på grunn av hennes håndtering, er hun fortsatt en kandidat å regne med som nestleder i Senterpartiet etter Ola Borten Moe.

Som statsråd er hun imidlertid ferdig i denne omgang.

Så gjenstår det å se om Kjerkols skjebne blir en kopi.

QOSHE - På nemndas nåde? - Lars Nehru Sand
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

På nemndas nåde?

17 1
23.01.2024

Det virker nesten som om den politiske fremtiden til hele Norges helseminister er avhengig av en konklusjon fra en klagenemnd ved Nord Universitet.

Det er de som skal avgjøre om «tekstlikhetene» i Kjerkols masteroppgave er slurv eller forskningsjuks. Småfeil eller akademisk tyveri.

Situasjonen er smått absurd, akkurat som i alle de andre skandaleavgangene som forfølger denne regjeringen. Personlige feil som får store, flombelyste konsekvenser.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kommentert».

Det begynte før helgen. Kunnskapsdepartementet har anket en omstridt plagiat-sak til Høyesterett. En student finner omfattende bruk av andres arbeid i Sandra Borchs egen masteroppgave. Hun er minister for høyere utdanning.

Les også Sandra Borch går av som statsråd: – Feilen, den er min

Statsråden som vil skjerpe regelverket for studenter som viser til eget arbeid, kan altså tas for selv å ha stjålet fra andre. Det går fort fra E24s redaksjon forelegger sine funn for kunnskapsdepartementet til statsråden selv trekker den eneste riktige konklusjon og bruker mindre enn tre minutt på å fortelle at hun har bedt statsministeren om å få fratre.

Borch kunne ikke fortsette i denne stillingen, med disse enkeltsakene, med dette jukset i bagasjen. Det viser seg senere at omfanget av plagiatet er betydelig. Det kan virke som om Borch selv ikke har hatt, eller rukket å få, full........

© NRK


Get it on Google Play