We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Den kraftiga ökningen av sexualbrott är en skandal

4 2 0
22.11.2018

Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning är en nedslående läsning.

I flera år har utsattheten för brott mot person ökat.

Undersökningen, som skickas ut till 200 000 slumpvis utvalda personer, mäter inte antalet anmälda eller dömda brott. Frågorna handlar i stället om ren utsatthet, vilket gör anmälningsbenägenheten irrelevant för studiens resultat.

Samtliga brott mot person, som inkluderar hot, trakasserier, misshandel, sexualbrott och personrån, har ökat stadigt under senare år.

En kurva i grafen sticker dock ut: sexualbrotten. Mellan 2014 och 2017 ökade brotten i denna kategori med över 300........

© Norran