We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Et tragisk eksempel på «god» høyrepolitikk

1 0 0
14.02.2019

Stadig dårligere tjenester i utkantene for å øke overskuddet i statlige foretak som posten, Statskog etc. Posten er her en versting der bestillingene fra Stortinget gjør det mulig å fjerne alle posttjenester fra en stadig større del av befolkningen. I Kvænangen kommune har vi merket dette tydelig fra midten av januar 2019. Da varsler postverket at alle posttjenester til fastboende i flere bygder opphører fra 1. april 2019. Samtidig sluttet Postverket å levere dagsaviser til de øvrige innbyggere i Kvænangen. Nå kommer dagsavisene for mandag til torsdag den påfølgende dag, mens fredagsavisene leveres på mandag. Verken kunder eller leverandør var varslet om omleggingen og for kundene er det heller ikke mulig å kontakte noen i postverket som kan svare på hva som har skjedd og hvorfor. Samtidig kan en lese at Postverket får et rekordoverskudd

Posten hadde i 2017 et overskudd på 248 millioner kroner før skatt. Styret foreslo at utbyttet til statskassa blei 194 millioner kroner.

Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Selskapet er også notert på børsen. Der kan vi til enhver tid finne dagens aksjekurs for selskapet, men om vi får levert post er det verre å finne ut av.

I 2002 (Bondevik 2 med H, Krf og V) blei Posten........

© Nordnorsk Debatt