We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Takk og lov for barnevernet!

2 0 0
14.02.2019

Foreldre har ikke lov til å slå sine barn her i landet, heller ikke som et ledd i oppdragelsen. Det norske barnevernet har lavere terskel for å gripe inn når bekymringsmeldingene kommer inn, enn det man har i mange andre land. Det skal vi være glad for.

Den kolossale og hysteriske stormen mot det norske barnevernet kom til overflaten igjen da en polsk konsul for noen dager siden ble utvist fra Norge. Etter mange varslinger gikk Utenriksdepartementet til dette uvanlige skrittet.

Konsulen hadde lenge engasjert seg i barnevernssaker der polske familier var involvert. Men det var ikke derfor han ble erklært uønsket. Det var oppførselen hans som felte ham.

Forestillingen om at barn er foreldrenes og familiens eiendom, og at mor og far ut fra det kan bestemme sine høyst egne metoder når det gjelder barneoppdragelse, inkludert fysisk avstraffelse, er et tilbakelagt stadium for de fleste av oss. Norge var tidlig ute med lovgivning og holdningskampanjer når det gjelder barns rettigheter. Vi fikk........

© Nordnorsk Debatt