We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

FFIs innspill til ny langtidsplan – et ærlig startpunkt for bedre sikkerhet

2 0 0
13.02.2019

Forsvarsplanlegging handler om å ta strategisk viktige valg for fremtiden. Det er ikke lett og historien har vist at det sjelden blir rett. Regjeringen er i gang med en ny langtidsplan, der Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) nylig har gitt sitt innspill. Hovedpoenget er at den gjeldende langtidsplan allerede er både underfinansiert og underdimensjonert til å løse de mest krevende oppgavene. FFI anbefaler ingen ting, men legger frem fire prinsipielle retninger for regjeringens videre arbeid.

Forsvaret har vært underfinansiert og ambisjonene høyere enn betalingsviljen i lang tid. Verden endres raskt og trender lagt til grunn mister relevans. Store materiellprosjekter har ofte blitt forsinket og betydelig dyrere enn antatt. Operativ evne lider under manglende beredskap og lav utholdenhet. Hensynet til blant annet distrikter, industri og Forsvarets indre dynamikk sammen med politiske hestehandler fører til avvik. I sitt innspill viser FFI til at gjeldende langtidsplan, allerede etter 2 år, er underfinansiert med 100 mrd. kroner. Det er alvorlig.

FFI beskriver en realistisk sikkerhetspolitisk utvikling, der en gryende stormaktsrivalisering fører til større spenning. Troen på en stabil verdensorden er lagt på is, Europas makt og innflytelse er nedadgående og alliansen er svekket som sikkerhetsgarantist. FFI sier at Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet. Både kapasiteten til å håndtere situasjoner selv og evnen til alliert samarbeid må styrkes. Forsvaret av Norge er fortsatt avhengig av begge deler. FFI vurderer at Forsvarets evne til å håndtere krigsoppgavene nærmest ikke er tilstede, mens fredstidsoppgavene kan løses greit. Det mest alvorlige er at ved gjeldende langtidsplans endepunkt i 2037, er Forsvaret bare marginalt bedre i........

© Nordnorsk Debatt