We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sametinget og regionreformen

2 0 0
20.11.2018

Oppgaveoverføringen fra statlig nivå er en mulighet for å sikre større påvirkning for folket. Det kan skje hvis man nå evner å mobilisere for å sikre større grad av regionalt armslag.

Det er en reell bekymring at spørsmålene knyttet til fylkesstrukturer har fått så mye oppmerksomhet at spørsmål knyttet til innhold i regionreformen forsvinner i dragsuget. Det er en sjanse som da dessverre går tapt. Sametinget har ikke fått anledning til å konsultere regjeringen om spørsmål knyttet til forslag som berører samiske interesser. Forslaget som kom den 19.oktober Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner virker som det er utarbeidet i tidsnød. Det foreslås langt færre oppgaver og ressurser overført fra staten enn Hagen-utvalget la opp til. Forslaget taler sitt tydelige språk om hva regjeringen egentlig mener om reformen.

Jeg tillater meg å tvile på hva det vil ha å si å overføre arbeidsgiveransvar for statsansatte som allerede er lokalisert ute i regionene til et regionalt........

© Nordnorsk Debatt