We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sametinget har ønsket vern av de med lavt reintall

2 0 0
09.01.2019

Feilaktige påstander som omhandler Sametingets rolle og arbeid med reindriftsloven fra 2007, har den siste tiden sirkulert i ulike medier. Sametinget har hele tiden vært svært tydelig på at reindriftsloven må verne om reineiere med et lavt reintall. Det sa Sametinget allerede i 2007, da vi var for et bunnfradrag i loven.

Av Sametingets vedtak i sak 038/06, 6.9.2006 fremgår dette helt tydelig: «I samsvar med lovutvalgets forslag, må det inntas en bestemmelse om vern for de med et gjennomsnittlig reintall eller et mindre reintall, ved pålagt reduksjon etter utkastet § 64.» Sametinget var også tydelig i sin begrunnelse for behovet av slike bestemmelser: «Dette vil bidra til å sikre unge reindriftsutøvere i etableringsfasen samt sikre økonomisk bærekraftig reindrift for alle reindriftsutøvere.» Også av selve lovproposisjonen fremgår dette, hvor det står at «Både Sametinget og NRL går inn for utvalgets modell med å skjerme siidaandeler med lavest reintall», jf. Ot.prp. nr. 25 (2006–2007) side 46.

Det har nå vært ti år med forholdsmessige reintallreduksjoner som cirka 230 reineiere har gjennomført, med alle de omkostninger det har hatt for dem: nedgang i inntektsgrunnlag, interne konflikter, betaling av bøter og sanksjonering som har kostet både........

© Nordnorsk Debatt