We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Å oppleve samisk kultur i Tromsø

2 0 0
29.01.2019

Mange reiser langt for å oppleve samisk kultur i Tromsø. Det gis oss anledning til å vise vår historie, vår særegenhet og vårt mangfold på en måte som kan gjøre oss stolte og sterke.

I Tromsø er det en kraftig vekst i turismen der også etterspørselen etter samisk kultur vokser. Vi samer har erfaringer med at vår kultur har blitt framstilt forenklet og forvridd, kanskje nettopp fordi vi som minoritet ikke har vært den som har vært målbærerne av fortellingene som er gitt.

Lokalt har vi opplevd fornekting og fortrenging av samisk tilstedeværelse. Vi ser det fremdeles hos visse lokalpolitikere og debattanter som finner samisk historie, stedsnavn og samfunnsrolle som provoserende påfunn. Det kan framstå som paradoksalt at samtidig som mange kommer........

© Nordnorsk Debatt