We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hvor står egentlig Nordlys?

1 0 0
14.02.2019

Selskapet Nussir planlegger å dumpe 30 millioner tonn giftig gruveslam i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Dumpinga av gruveslam som inneholder både kobber og giftige kjemikalier vil kunne ha store konsekvenser for livet i fjorden, og menneskene som i dag lever av kystfiske i området. Gruva vil også gjøre store inngrep i reinbeiteområder. I lederartikkelen til Nordlys argumenteres det på en måte som virker som de har slukt gruvenæringas argumenter rått.

Nordlys’ leder skriver at siden dette er ei kobbergruve, så er det et paradoks at man ikke skal tillate gruvedrift dersom man også vil løse klimakrisa. Men hele premisset til lederartikkelen blir feil. Det er klart at kobber trengs for elektronikk, men det er jo ikke likegyldig hvordan man utvinner den. Vi kan ikke akseptere gruvedrift for enhver pris, slik regjeringa nå har gjort. Man må dessuten også tenke på at mineraler er begrensede ressurser, og en stor........

© Nordnorsk Debatt