We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kan klimaproblemet løses med kabler og vindkraft?

2 0 0
15.07.2019

Klimaspørsmålet kan bare løses dersom produksjonen av fossil energi reduseres drastisk, med de konsekvenser det vil ha for omleggingen av vårt forbruk og livsstil. Mange ser i dag ut til å dele dette standpunktet. En slik løsning blir likevel blankt avvist av alle land som selger kull, olje og gass. I praktisk politikk har de fleste land derfor erstattet målet om å redusere produksjonen av fossil energi, med et tiltak som ikke holder, nemlig et ønske om å redusere utslippene av klimagasser. Men når den fossile energien først er produsert og er kommet på markedet, vil den selvfølgelig bli brukt, og utslippene blir som før. Dessuten er mulighetene for fangst og lagring av CO2 fortsatt minimale. Dermed ser mange bare én mulighet: Det må produseres mer fornybar energi, særlig........

© Nordnorsk Debatt