We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Derfor er vindkraft nødvendig

2 0 0
12.02.2019

Gudmund Sundlisæter kommenterer i Nordlys mitt innlegg ”Ingen bør stille seg likegyldig til klimatrusselen”. Han gjør et stort poeng av at utbyggerne av vindkraften på Kvaløya i løpet av konsesjonsbehandlingen har kommet med søknader om utvidelser og større turbiner, og dette tolkes som en bevisst strategi for å oppnå konsesjon på falske premisser. NVE beskyldes for å bare ta hensyn til utbyggers økonomiske interesser og føringer, og ikke gjøre objektive vurderinger av de samlede konsekvensene.

Sundlisæter tar ikke inn over seg den rivende teknologiske utviklingen i de femten år som konsesjonsbehandlingen har pågått. Det er meningsløst fra ethvert ståsted å bygge et kraftverk med gårsdagens teknologi. Dagens vindmøller er større og utnytter vindfeltet med langt større effektivitet. Det gir bedre energiutnyttelse av de landområdene som blir berørt og tilsvarende........

© Nordnorsk Debatt