We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bærekraftig cruise i nord

2 0 0
13.02.2019

Det har kommet tildels sterke reaksjoner at 15 ordførere i Nord-Norge i forrige uke skrev en felles og positiv kronikk om mulighetene innenfor en fremtidig bærekraftig cruisenæring i Nord-Norge. Enkelte har tolket kronikken inn i en slags aller verste mening, og har oppfattet at vi inviterer næringen til å flytte versting-virksomhet fra Vestlandet til Nord-Norge. Jeg ser det derfor som både viktig og nødvendig å svare ut noen av reaksjonene.

Først og fremst: Cruisenæringen må inn i et bærekraftig spor. De siste årene har negative effekter av cruisenæringen fått mye oppmerksomhet både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Cruiseskipene forurenser luft og vann, og tilstedeværelsen av besøkene bidrar ikke til tilstrekkelig verdiskapning og arbeidsplasser på land.

Totalt sett står verdens cruisetrafikk for en relativt liten del av de globale utslippene. Å reise på havet er fornuftig, men det må gjøres på helt andre måter enn det vi gjør i dag. Havet er overbelastet, ikke med trafikk, men med utslipp og søppel.

Den store og kritiske omstillingen verden må gjennomføre nå, innebærer at alle kilder til utslipp og forsøpling må bidra til reduksjon. Vi må nå 1,5-graders målet fra Paris-avtalen, og cruisenæringen må også omstille seg, på lik linje med alle andre. Ingen kan gjøre alt, men alle må bære sin del av børa.

Heldigvis, og på høy tid, etableres det nå strengere regler, globalt, for bruk av tungolje som marint........

© Nordnorsk Debatt