We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hvorfor irriterer bruken av begrepet samelandsbevegelsen?

1 0 0
15.11.2019

Professor ved Senter for samiske studier, UiT, Torjer Olsen og Mikkel Berg-Nordlie, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, opplyser i Nordnorsk Debatt den 14.11.19 at leder og nestleder i EDL er «å finne i fri dressur i kommentarfeltet hvor det ytres direkte feil om historie, juss, politikk og samfunn».

Derfor har forskere kommet på banen for å oppklare – spesielt fra UiT, orienterer Olsen og Berg-Nordlie. Deres bidrag til forskerbasert oppklaring bygger på stråmannsargumentasjon. De hverken begrunner eller dokumenterer sine påstander om «direkte feil». Vi ber om at dere påviser «direkte feil» fra vår side, så kan vi ta det derfra.

Det er på sin plass å bemerke at selv om de titulerer seg som forskere så etterlater de inntrykk av å opptre - til forveksling - som samepolitiske aktivister innen samelandsbevegelsen.

Slik som vi ser det, har EDL og Olsen og Berg-Nordlie et diametralt motsatt ståsted.

Vi har som utgangspunkt at den norske staten ikke skal bedrive forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming dersom det ikke er saklig grunn til det, jevnfør §§ 92 og 98 i Grunnloven.

Berg-Nordlie og Olsen sitt ståsted legger til grunn at det er så spesielt å være av samisk avstamming at dette i seg selv, pålegger staten å innføre samepolitisk, motivert forskjellsbehandling i form av lovfestede, politiske privilegier og andre særrettigheter. De mener til og med at det holder å være av 1/8 samisk avstamming for at slike privilegier skal utløses. De mener at slike privilegier skal være slektsbasert; altså en moderne form for adelskap. De holder seg........

© Nordnorsk Debatt