We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hva skjer nå med finnmarksloven og Fefo?

3 0 0
29.12.2019

Flertallet i Finnmarkskommisjonen (Fk), som består av formann Jon Gauslaa, Ole Henrik Magga og John B. Henriksen, har nettopp konkludert med at Finnmarkseiendommen (Fefo) sine utmarkseiendommer i Karasjok kommune eies kollektivt av befolkningen i Karasjok. Fefo eier i dag så godt som all utmark i kommunen. Kommisjonen har også avvist alle krav fra reindriftssamer og andre om å få overført deler av Fefo sin eiendom i kommunen til sin private eie.

Sett i et historisk perspektiv må Magga og Henriksen kunne omtales som toneangivende personer innen samelandsbevegelsen.

De konklusjoner til Fk som disse to har vært med på, innebærer at de ikke har gitt sin tilslutning til kravet fra Sametinget og NSR om at utmarka i Finnmark, i dette tilfellet i........

© Nordnorsk Debatt