We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Sameland for samene»

2 0 0
20.11.2019

Hver gang Sametinget møtes i plenum, synges «Sápmisangen». Teksten i sangen avsluttes med kampropet «Sameland for samene!». Dette kampropet uttrykker essensen til den samepolitiske strømningen som vi omtaler som samelandsbevegelsen.(Ifølge Språkrådets bokmålsordbok kan bevegelse også bety strømning). Samelandsbevegelsen sin ledestjerne er Samerådet og er en del av denne bevegelsen. I Norge er NSR, NRL og SFF medlemmer i denne organisasjonen.

Tråantedeklarasjonen ble vedtatt av Samerådet i 2017. Der kan en blant annet lese at «Det samiske folket har rett til å eie, anvende og kontrollere marker, territorier og ressurser innom de områdene som de besitter og har besittet .. - og- I denne sammenhengen skal Sápmi erkjennes som en distinkt region, der den samiske retten til selvbestemmelse er særskilt sterk.»

Når personer innen samelandsbevegelsen benytter ordet selvbestemmelse unndrar de ikke noe politikkområde fra denne målsettingen. Vi har påpekt dette i mange år, men de fortsetter som før og løfter stadig frem ideen om nasjonen Sápmi; - en samestat eller delstat? Dette har gjennomsyret denne bevegelsen i den grad at de nå hevder at «Tromsø er en samisk by». Altså, - ikke at «Tromsø er også en samisk by». Vi går forøvrig for den siste formuleringen.

Vi har ikke registrert at Olsen og Berg-Nordlie........

© Nordnorsk Debatt