We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rekruttering av lærere – sluttreplikk til Handal

3 0 0
31.01.2019

I sitt svarinnlegg i Nordnorsk debatt fra Utdanningsforbundets leder Steffen Handal den 30. januar, hevder han ikke lenger at det er «dårlige holdninger i KS og kommuner» som er årsak til mangel på kvalifiserte lærere. Vi får vel takke for det, selv om han fortsatt hevder at «mange kommuner mangler respekt for læreryrket». Det er like galt.

Mangelen på kvalifiserte lærere er en utfordring både kommuner og KS tar på det største alvor. Og Handal har selvsagt rett i at det finnes mange med lærerutdanning som jobber andre steder enn i........

© Nordnorsk Debatt