“Açlık, çocukların geleceğini çalmaya devam ediyor.”

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çocukların dörtte biri okula aç gitmektedir. Bu durum, Türkiye’de açlık ve gıda güvensizliğinin önemli bir sorun olduğunu göstermektedir.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmada, Türkiye’de 18 yaş altı yaklaşık 23 milyon çocuğun (ülke nüfusunun yüzde 27’si) dörtte üçünün okul çağında olduğu ve bu çocukların en az dörtte birinin okula aç gittiği tespit edilmiştir.

Araştırmaya göre, okula aç giden çocukların en büyük sorunu, ailelerin ekonomik durumudur. Ailelerin gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle, çocuklara yeterli ve dengeli beslenme imkânı sağlanamamaktadır.

Okula aç gitmenin, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen birçok zararı vardır.

Dikkat eksikliği, hiperaktivite: Aç kalan çocuklarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sorunlar görülebilir. Bu durum, çocukların derslere odaklanmasını ve öğrenmesini zorlaştırır.

Öğrenme güçlüğü: Aç kalan çocuklarda, öğrenme güçlüğü gibi sorunlar görülebilir. Bu durum, çocukların akademik başarılarını olumsuz etkiler.

Büyüme ve gelişme sorunları: Aç kalan çocuklarda, büyüme ve gelişme sorunları görülebilir. Bu durum, çocukların boyunun ve kilosunun normalden daha düşük olmasına neden olabilir.

Sağlık sorunları: Aç kalan çocuklarda, çeşitli sağlık sorunları görülebilir. Bu sorunlar arasında anemi, diş çürükleri, enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi sorunları yer alır.

Davranış sorunları: Aç kalan çocuklarda, davranış sorunları görülebilir. Bu sorunlar arasında saldırganlık, inatçılık ve utangaçlık yer alır.

Duygusal sorunlar: Aç kalan çocuklarda, duygusal sorunlar görülebilir. Bu sorunlar arasında kaygı, depresyon ve yalnızlık hissi yer alır.

Okulda aç kalan çocuklar, derslere odaklanmakta ve öğrenmekte zorlanır. Bu durum, çocukların akademik başarılarını olumsuz etkiler. Yapılan araştırmalara göre, okulda aç kalan çocuklar, aç kalmayan çocuklara göre daha düşük akademik performans sergilemektedir.

Okulda aç kalma sorununu çözmek için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

Ailelerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacaktır.

Gıda bankalarının ve yardım kuruluşlarının desteklenerek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacaktır.

Okullarda ücretsiz beslenme programlarının uygulanması, çocukların okulda aç kalmamasını sağlayacaktır.

Okullarda ücretsiz beslenme programlarının uygulanması, çocukların sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir adımdır. Ücretsiz beslenme programları, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeye yardımcı olur.

Okullarda ücretsiz beslenme programlarının uygulanmasının faydaları şunlardır:

Çocukların sağlıklı beslenmelerini sağlar. Ücretsiz beslenme programları, çocukların ihtiyaç duydukları besinleri almalarını sağlar. Bu durum, çocukların büyüme ve gelişmesini desteklemeye yardımcı olur.

Çocukların eğitime erişimini kolaylaştırır. Ücretsiz beslenme programları, çocukların okula gitmelerini ve derslere odaklanmalarını kolaylaştırır. Bu durum, çocukların akademik başarılarını artırmaya yardımcı olur.

Fakirlik ve açlıkla mücadeleye yardımcı olur. Ücretsiz beslenme programları, yoksul çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Bu durum, fakirlik ve açlıkla mücadeleye yardımcı olur.

Okullarda ücretsiz beslenme programlarının uygulanması için alınabilecek önlemler şunlardır:

Ücretsiz beslenme programlarının kapsamının genişletilmesi, daha fazla çocuğun bu programlardan yararlanmasını sağlar.

Ücretsiz beslenme programlarının kalitesinin artırılması, çocukların daha sağlıklı beslenmelerini sağlar.

Ücretsiz beslenme programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, programların uzun vadede devam etmesini sağlar.

Okullarda ücretsiz beslenme programlarının uygulanması, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesi için önemli bir adımdır. Bu programlar, çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmaya ve fakirlik ve açlıkla mücadeleye yardımcı olur.

Kaynakça:Empatik yazılar,Özdemir,Arslan,Sınıfrsız Yayınları,2022

QOSHE - Okulda aç kalan çocuklar: Bir toplumsal sorun  –   Arslan Özdemir - Arslan Özdemir
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Okulda aç kalan çocuklar: Bir toplumsal sorun  –   Arslan Özdemir

3 28
10.11.2023

“Açlık, çocukların geleceğini çalmaya devam ediyor.”

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çocukların dörtte biri okula aç gitmektedir. Bu durum, Türkiye’de açlık ve gıda güvensizliğinin önemli bir sorun olduğunu göstermektedir.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmada, Türkiye’de 18 yaş altı yaklaşık 23 milyon çocuğun (ülke nüfusunun yüzde 27’si) dörtte üçünün okul çağında olduğu ve bu çocukların en az dörtte birinin okula aç gittiği tespit edilmiştir.

Araştırmaya göre, okula aç giden çocukların en büyük sorunu, ailelerin ekonomik durumudur. Ailelerin gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle, çocuklara yeterli ve dengeli beslenme imkânı sağlanamamaktadır.

Okula aç gitmenin, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen birçok zararı vardır.

Dikkat eksikliği, hiperaktivite: Aç kalan çocuklarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sorunlar görülebilir. Bu durum, çocukların derslere odaklanmasını ve öğrenmesini zorlaştırır.

Öğrenme güçlüğü: Aç kalan çocuklarda, öğrenme güçlüğü gibi sorunlar görülebilir. Bu durum, çocukların akademik başarılarını olumsuz etkiler.

Büyüme ve gelişme sorunları: Aç kalan çocuklarda, büyüme ve gelişme sorunları görülebilir. Bu durum, çocukların boyunun ve kilosunun normalden daha düşük olmasına neden olabilir.

Sağlık sorunları: Aç kalan çocuklarda, çeşitli sağlık........

© Nokta Haber Yorum


Get it on Google Play