We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NİHAYET TOPLANDILAR VE ...KARARI VERDİLER...

2 0 0
06.07.2021

Emniyet Teşkilatında; amir ve müdürlerin terfileri ile emeklilik durumlarının görüşülmesi için, mevzuat gereği her yıl Mayıs ayının ilk haftası toplanması gerekirken; organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı üst düzey emniyet görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle zamanında toplanamayacağı iddiaları kamuoyuna yansımıştı...

Ve nihayet;, gecikmeli olarak toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu’nda; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun geçici 27’ci maddesi kapsamında, 17 Nisan 2015 günü resen emekli edilen Emniyet Müdürü rütbesindeki personelden, Danıştay Beşinci Dairesi ile İdare Mahkemesince “Yetkili kurullarca yeniden bir değerlendirme yapılması” şartlı olarak iptal kararı verilenlerin 2015 yılı itibariyle emeklilik durumları, [1]2021 yılında yeniden değerlendirilmiş olup;verilen emekliye sevk kararı gizli olarak taraflara tebliğ edilmiştir.

Resen emekli edilen bu kişiler hakkında, [2]Danıştay Beşinci Dairesi ile [3]İdare Mahkemesince verilen kararın gerekçesinde; “... resen emekli edilecek personelin belirlenmesinde bir takım ayırt edici objektif kriterlerin kullanılması gerekmektedir.

Davalı idarece bu kapsamda yapılan değerlendirmeler incelendiğinde; görevine devam ettirilen personelin, kimi zaman sicil not ortalaması yüksek olmasına rağmen ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri bakımından resen emekli edilen personelin gerisinde kaldığı, bir personelin görevine........

© ngazete


Get it on Google Play