We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İşçi ve Sendika’dan… İşten çıkarma yasağı, Kod 29 ve ücretsiz izin

1 6 2
12.02.2021
17 Nisan 2020 yılında Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı (Torba) Kanun, 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10. maddeyi ekleyerek salgın süresince iş akdi fesihlerine yasak getirildi. Yani işçinin işten çıkartılması yasaklandı. Kulağa hoş geliyor değil mi?

Ama; Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağının “istisnası” olan ‘Kod 29’ ile işçilerin iş akitleri fesh edilmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işten ayrılış kodlarından Kod 29, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 maddesi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir.

25/2 maddesinde belirtilen ahlaka aykırı fiiller arasında işyerinde çalışan bir işçiye cinsel tacizde bulunmak, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmek, hırsızlık yapmak gibi yüz kızartıcı suçlar bulunuyor. Ve daha neler var, neler. İşyerinde kavga çıkarmak, küfür etmek, verilen görevi yerine getirmemek. Varda var. İşçinin bu suçları işleyip işlemediği kimin umurunda? At bunlardan birini işçinin üzerine, sonra at gitsin Kod 29’a göre işçiyi işten. Sorgu yok, sual yok, denetim hiç yok.

Kod 29’la işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi hakları verilmiyor. İşçi, bu çıkarılma kodu nedeniyle işsizlik maaşı dahi alamıyor. Üstelik işçi bir başka işe girmek istediğinde bu maddeden işten atıldığı karşısına çıkıyor. İşe alınmıyor. Savunmasız kalıyor. İşçinin kendini aklaması için işverenine dava açması gerekiyor. Ki bu davalarda yıllar sürüyor.

Ama tüm işçilerde Kod 29’la veya 25/2’ye göre çıkartılmıyor........

© Neyseo


Get it on Google Play