We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

5 babayiğit, 4 Amerikancı ve teknik eğitimin içler acısı hali

4 0 10
13.01.2019

Ülkemiz de bir seçim sürecine daha girmiş bulunmakta. Tiyatrolarıyla tekrar sahnedeler. Süslü kelimeleriyle, ceylan derili koltuklarını kaybetmek istemeyenler ile koltukları isteyenler… AB ve ABD Emperyalizmi diyemeyen, göbekten dış güçlere bağlı meclisteki 4 siyasi yapı ülkenin en can alıcı sorunlarından olan Teknik Eğitim Liseleri ve Üniversiteler için gık bile demiyorlar!

Endüsti 4.0’ların, IOT (Nesnelerin İnterneti) , BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) gibi konuların konuşulduğu bir süreçteyiz. Teknolojik evrimler, günümüz devletlerinin var olmak için teknolojik gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye’de eğitim durumu teknik eğitim meslek liselerine ve üniversitelere göre farklılıklar göstermektedir. Mesleki ve teknik eğitimin kökeni 1920’li yıllara dayanmaktadır. 19 Yüzyıl’ın sonlarında ise “çıraklık” ve “ıslahane” olarak gözlemlenmektedir. Cumhuriyet döneminde, 1920’li ve 1930’lu yıllar mesleki ve teknik eğitimin, bir devlet politikasına bağlanması, tüm eğitim sistemi içerisinde örgütlenmesi, temel kavram ve ilkelerin oluşturulması çabaları ile geçmiştir. (Özgüven, 1987) Atatürk, mesleki ve teknik eğitimin kurulması ve yaygınlaştırılması için özel ilgi göstermiş ve gerekli önlemleri almaları için ilgilileri uyarmıştır. Atatürk, 1923 – 1925 yılları arasında o güne kadar çok az yönetici ve eğiticinin dikkatini çeken ve eğitim sitemi içinde düşünülmeyen meslek okullarına özel ziyaretler yaparak mesleki eğitimin önemini vurgulamıştır. (Doğan, 1983)

Mesleki teknik........

© Neyseo