We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Av. Tacettin Çolak yazdı… Diplomasızların peşindeyiz

2 4 2
17.01.2021

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine girerseniz Tayyip Erdoğan’ın biyografisinin ilk paragrafında;

“26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğduğu, 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu, fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi’nden de diploma aldığı, Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde okuduğu ve bu okuldan 1981 yılında mezun olduğu” yazılıdır.

Görüyorsunuz biyografide, doğum tarihi, ilkokul ve İmam Hatip’ten mezuniyet yılı yazılı iken Eyüp Lisesi’nden diploma aldığı ve Üniversiteye girdiği tarih yazılı değildir.

Eeee, ne var bunda? Diyebilirsiniz!

Bizce çok şey var…

Çünkü, ülkenin en tepesindeki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi Anayasa’nın 101’inci maddesinde öngörülen “yükseköğrenim yapmış” olma yeterliliğine sahip değil.

İlkin; tarihçi Yusuf Halaçoğlu; “Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktır, bu nedenle Erdoğan’a ait olduğu söylenen diploma sahtedir” dedi.

Sonradan bu diplomaların sahteliğiyle ilgili ciddi bulgular ortaya çıktı.

Üniversite diplomasıyla ilgili üç tane kağıt parçası ortada dolaşmakta.

Birisi; 03.04.1981 tarihinde verilmiş “Mezuniyet Belgesi”. Burada 2443 numaralı Tayyip Erdoğan’ın 1980-1981 öğretim yılında mezun olduğu yazılı. Fotoğraf yok, soğuk damga yok. Dekan’ın mührü yok. Okulun adındaki; İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin başında Marmara Üniversitesi yazılı değil. Yazamaz, çünkü Marmara Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile kurulmuş ve mezun olduğu söylenen okul da o tarihte üç yıllıktır.

Diğeri; yine fotoğrafsız. Bu kez okulun adı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmuş. Rektör ve Dekan imzası olmayan korsan bir kağıt parçası.

Bir diğeri de; araştırmacı Yazar Ergun Poyraz tarafından yayımlanan İstanbul 15. Noteri tarafından 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemle aslı görülmeden “aslı gibidir” onayı verilen bir “diploma”dır.

Bu sahte işlemi yapan İstanbul 15’inci Noteri; Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıyla cezalandırılmıştır.

Sonuç olarak; Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı çok........

© Neyseo


Get it on Google Play