We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

COVID-19 може да убие Бюджет 2021

4 0 1
26.10.2020

Проектобюджетът за 2021-а е може би първият от 2009-та, който до момента не е получил нито един положителен отзив от независими икономисти. Всички коментатори го критикуват, като разликата е единствено в остротата на критиките. Някои от тях го обявяват за напълно непригоден.

Какъв е проблемът с настоящия проект за приходите и разходите на държавата през 2021 година?

Въпросителните започват още от макрорамката, на базата на която се правят прогнозите за брутния вътрешен продукт (БВП) за страната. А той е основата за планиране на всички приходи и разходи както на Държавния бюджет, така и на Консолидираната фискална програма (КФП), която включва в себе си бюджетите на Здравната каса, на НОИ и парите от еврофондовете. В тригодишната бюджетна прогноза, която по същество представлява мотивите към проектозакона за държания бюджет, е записано, че за 2020-та страната ще приключи с БВП от 119.09 млрд. лева (спад с 3% спрямо 2019-а), а през 2021-а се предвижда ръст от близо 5.6 млрд. лева (2.5% в реално изражение) до 124.54 млрд. лева. В описанието на рисковете е посочено, че този ръст може и да е по-малък, и дори да не се състои, ако пандемичната обстановка се влоши. А тя вече се е влошила рязко навсякъде по света. Като недостатък в настоящата тригодишна прогноза може да се посочи, че липсват разработени алтернативни варианти за движението на БВП през 2021-а и свързаните с него приходи в КФП при един такъв негативен сценарий. Най-малкото можеше да се направи прогнозен разчет при ниво на БВП от 120 млрд. лева през 2021-а.

На следващо място има ясно видими проблеми с източниците на заложения ръст на БВП през 2021-а. "Потреблението на домакинствата ще се възстанови и ще надмине нивата от 2019 г., подкрепено от повишението на заетостта и разполагаемия доход. Спадът на инвестициите ще продължи и през 2021 г., но с по-бавен темп. Инвестициите са компонентът, който ще се възстановява най-бавно. Очакваното благоприятно развитие в основните ни търговски партньори ще доведе до пълно възстановяване на износа на стоки през 2021 г. Прогнозата е той да нарасне с 5,6% и да надвиши нивото си от 2019 г. по постоянни цени. Същевременно, износът на услуги ще остане под предкризисните нива, въпреки очаквания съществен реален растеж. Основната причина е забавеното възстановяване на........

© news.bg


Get it on Google Play