We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Високите бюджетни разходи могат да наложат вдигане на данъците

5 0 1
17.11.2020

По проектобюджета за 2021-а вече бяха изказани много експертни мнения и бяха дадени много оценки, в това число и от тримата бивши финансови министри Милен Велчев, Петър Чобанов и Симеон Дянков, както и от бившия заместник министър на финансите Любомир Дацов. Специално се спираме на тези експерти, защото по силата на своя професионален път те имат експертизата с едно поглеждане на проектозакона за бюджета и на мотивите към него (това е средносрочната бюджетна прогноза) да определят силните и слаби страни в него.

Тези експерти не могат да бъдат обвинени в политическо антиправителствено съглашателство, защото са били финансови министри и зам.-министри при три различни по своя цвят правителства - на НДСВ, на БСП и на ГЕРБ. Когато тези четирима души независимо един от друг направят коментар, че проектобюджетът за 2021-а не става и дори бележи края на финансовата стабилност, това трябва да ни навежда на определени мисли.

Като говорим за професионални анализи по отношение на проектозакона за бюджета за 2021-а, специално трябва да отбележим позицията на БНБ, изложена от подуправителя Калин Христов по време на съвместното заседание на три парламентарни комисии на 5 ноември.

"Вече е видно, че сценарий с растеж от минус три относително подценява спада през тази година. Вероятно спадът през тази година ще е значително по-голям. Последната прогноза на Българската народна банка от септември е за минус 5,5 процента. Европейската комисия днес също публикува прогнозата за 2020 г. от минус 5.1 процента. Тоест тази година вероятно спадът ще е по-голям.

Другият основен и голям риск е траекторията на възстановяване, тоест дали ще имаме в хоризонта 2021 - 2023 г. тези положителни растежи, които са вградени в приходите и в увеличенията на приходите. Това е един от основните рискове и на практика в бюджета има вградени буфери за този тип рискове. Алтернативният сценарий е близък със сценария на Българската народна банка и на Комисията, но вероятно буферите трябва да бъдат по-големи, за да се гарантира рискът срещу още по-негативен сценарий, тъй като на практика се вижда, че не може да се прогнозира развитието на пандемията и оттам влиянието на икономическата активност", коментира на съвместното заседание на парламентарните комисии Калин Христов.

Тук стигаме до основния проблем. Той е доколко макрорамката, на която се базира целият проектобюджет за 2021-а е реалистична? От всички изказвания на посочените до тук експерти, става ясно, че заложените от правителството в проектобюджета макропрогнози за Брутния вътрешен продукт са по-скоро прекалено оптимистични, отколкото реалистични. Това означава, че планирането на приходите в проектобюджета за 2021-а са........

© news.bg


Get it on Google Play