We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Свободата е опасна ценност

3 1 0
11.11.2019

Вчера ме порази мисълта, че сме забравили какво е Свободата и в представите си сме го заместили с нещо друго - вярно, не с нещо коренно различно, но с някакъв частен случай, твърде далеч от обхвата на цялото. Свели сме свободата до липса на забрана, а липсата на забрана далеч не е отсъствие на свобода. Ако забраниш на Петърчо да си играе с Иванчо, Петърчо остава напълно свободен да си играе с Иванчо, просто трябва да прецени риска от последиците. Това, което е вършел Левски, е било забранено, но той е оставал напълно свободен да го върши. И затова е можел да го върши, иначе не би бил способен. Виж, ако заключат Петърчо в мазето, това вече е друга работа. Но пък дали Левски дори и в тъмницата, дори и на бесилото е бил по-малко свободен? По-малко свободен ли е бил Богочовекът на Кръста? Свободата, Санчо, била на върха на копието. Не, Свободата е в природата на човека; Свободата Е природата на човека.

Вчера отбелязахме 30 години от деня 10 ноември през 1989. Някои казват, че на този ден не се е случило нищо особено. Други казват, че нищо особено не се е случило и след това. Всъщност, от този ден произлязоха три важни неща, всички свързани със Свободата, макар и всяко по свой специфичен начин.

Разпадането на социалистическия лагер

Той беше уродлива фантазия на базата на сатанинска религия - комунизма. Защо да е сатанинска? Защото като всеки друг лабораторен експеримент за изобретяване на нов световен ред, комунизмът замести Истината с лъжа, което се отрази пагубно на Свободата, защото само Истината е тази, която ще направи хората свободни (Иоан 8:32). Още от времето на гностиците "елитът" на човечеството, най-възгорделите се и самозабравили си негови представители вярват, че могат да инженерстват обществото, но в крайна сметка неизбежно раждат някой грозен антихрист.

Социалистическият лагер със своята несъстоятелна икономическа общност, със своя военен блок беше опит да се създаде паралелен свят. Контактите с истинския свят - добър или лош - бяха сведени почти до нула, за на де види социалистическият човек колко е далеч от истината, следователно и от свободата. С разпадането на социалистическия лагер........

© news.bg