We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Пенсионни съвети за начинаещи работници и служители

3 0 0
20.09.2019

Страната влезе в поредния цикъл от избори и неминуемо отново ще бъде изваден на сцената въпросът за пенсиите, техния размер, за теглилата на пенсионерите и за несправедливото ни общество. Но тук, вместо да се занимаваме с размера на пенсиите, ще се опитам да обърна внимание на тези, които сега започват трудовата си кариера, и върху това, че осигуряването на старините на човека започва от първите дни и на първото работно място.

Да, това е точно така. Независимо от всевъзможните клишета, които ще чуем, вече е напълно възможно човек да се пенсионира с добра пенсия, без да е бил депутат 30 години. В моята практика вече редовно има случаи примерно на пенсионирани учители с пенсии с размер над 900 лева на месец. Разбира се, за това заслугата не е нито на управляващата партия, нито на опозицията, а на самите хора, които са се трудили упорито и са постигнали един трудов стаж без прекъсвания, като пътьом са работели и допълнително, което също се е отразило върху размера на пенсиите им.

Подобни примери има и при повечето други професии. И това не е за чудене, защото средната заплата в страната постоянно нараства. От януари 2006 г. до към края на 2018 тя вече е нараснала три пъти. Ако човек не крие осигуровки, ако не влиза в договорки за осигуряване на ниска заплата срещу получаване на "пари в плик", ако се старае да не допуска прекъсвания на трудовия си стаж и се осигурява и когато работи на второ място, шансът за една пенсия, различна от общоприетата представа за "мизерните пенсии в България", е напълно реален.

Затова човек трябва да мисли за пенсията си и за старините си, още когато започна попълването на първата трудова книжка. Разбира се, планирането на "пенсионна стратегия" в днешно време не е никак лесно, най-вече заради постоянните промени в законодателството.

Когато в края на 20-ия век беше направена пенсионната реформа и се премина към така наречената "три колонна система" на социално осигуряване, едва ли който и да е от участниците в работата по нея (представители на изпълнителната и законодателната власт, на социалните партньори - работодатели и синдикати, на академичната общност и експерти от НОИ и от други институции) си е помислял, че по безобразно бърз начин Кодексът за социално осигуряване (КСО) ще се превърне в най-често и най-много пъти изменяният и допълван законодателен текст в страната.

Кодексът за социално осигуряване (КСО) успя да изпревари дори и Кодекса на труда, който му "води" с повече от десетилетие по отношение на възрастта си.

Наистина, недопустимо е безгрижното отношение, с което изпълнителната власт предлага, а законодателната власт приема всевъзможни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Много от тези промени нито са достатъчно добре обмислени, нито са достатъчно добре формулирани, като сами стават генератор на нови промени. Това прави "пенсионното планиране" много трудна задача, но въпреки това, могат да се дадат някои добри съвети, които са валидни при всякакви полети на фантазията на законодателя.

Отношението ни към пенсионирането като такова

Да започнем с въпроса за отношението към самото пенсиониране. Честа реплика е: "О, то не се знае дали ще доживея до тогава, а Вие ме карате да се осигурявам." Мога да уверя всички, които успокояват с тази мантра безгрижното си отношение към собствените си старини, че ще доживеят до пенсия с огромна вероятност. Въпреки че редовните писачи по пенсионните въпроси из интернет форумите и фейсбуците, не спират да тракат по клавиатурите си за провеждан по отношение на народа и в частност - на пенсионерите "геноцид", продължителността на живота в Р. България упорито продължава да ... нараства.

Ако до преди известно време се знаеше, че средната продължителност на живота на мъжете у нас е 69 години и 4 месеца, а на жените - 72 години, днес вече числата сочат средна продължителност от 72 години за мъжете и 74 години за жените. Най-общо казано, значителна част от тези хора, които започват работа днес, ще доживеят поне до 82 години, като медицинският опит показва, че до тази възраст хората остават в добро умствено състояние.

Така че, скъпи начинаещи работници и служители, забравете напълно размишленията от типа "аз я оживея до пенсия, я не". Ще доживеете и ще имате достатъчно време да размишлявате над въпроса, защо не сте взели мерки, още когато сте били млади и още сте имали време за това.

Не оставяйте днешната работа за утре

От същия тип е вредното самоуспокояване: "Сега съм млад, има време да мисля за пенсия." Уви, няма никакво време. Осигурителното законодателство е такова, че няма никакво време за маене. Всяка изработена година е от значение, като прекъсванията на осигурителния стаж трябва да се избягват по всякакъв начин.

Някой би възразил, че това не зависи само от него. Подобно оправдание е основателно само от части. Да, действително има обстоятелства, при които човек може да се окаже безработен не по свое желание, но това не значи, че не трябва да се търси алтернатива по най-бързия възможен начин. Ако сте се осигурявали добросъвестно, ще имате достатъчно време да си търсите работа, докато получавате обезщетението, което сте заслужили с осигуровките си срещу безработица. Става дума за месеци време. Днес има такъв дефицит на работна сила, че търсенето на работна сила надхвърля предлагането. Поне за момента е така, като надали ще има съществена промяна в близко време.

Не се поддавайте на изкушенията на "сивата икономика"

Друг е въпросът, че прекъсването на осигурителния стаж може да дойде от това, човек да се поддаде на крайно погрешното изкушение да се включи в стройните редове на "сивата икономика", наричана и "неформална заетост". Не са толкова малко........

© news.bg